INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Contract de voluntariatContracteContracte colective de muncă
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Contracte
convenții civile
L. nr.130/1999
H.G. nr.935/1999
de acces pe infrastructură publică CFR, încheiere, clauze
H.G. nr.581/1998
de achiziție publică
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001
de achiziții guvernamentale
H.G. nr.156/1992
de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S.A. și a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. -Călători", pentru perioada 1999 -2002, aprobare
H.G. nr.698/1999
de administrare a clădirilor de locuit, condiții
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
de administrare a societăților de investiții, condiții
O.G. nr.24/1993
de administrare fond forestier, cu Regia Națională a Pădurilor, condiții
O.G. nr.96/1998
de arendare
L. nr.16/1994
de asigurare facultativă, de bunuri din dotare, condiții
L. nr.15/1998
de asigurare și reasigurare
L. nr.136/1995
de asociere, spații comerciale construite din fondurile statului deținute de comercianți, vânzare, condiții
H.G. nr.389/1996
de bursă de mărfuri, tranzacții
O.G. nr.69/1997
de cesiune, conversie datorii nerambursate la scadență, în acțiuni și părți sociale
O.U.G. nr.10/1997
H.G. nr.481/1997
de concesiune a serviciului public privind activitatea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, încheiere, condiții
L. nr.99/1999
H.G. nr.802/1999
de concesiune, încheiere, condiții, regim
L. nr.219/1998
H.G. nr.216/1999
de consignație, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999
de construire a unei locuințe cu credit, model
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
de consultanță, încheiere, condiții, executare lucrări de consultanță, modalități de stingere a creanțelor bugetare conform O.G. nr. 11/1996
H.G. nr.269/1999
de credit bancar și garanțiile reale și personale, titlu executoriu
L. nr.58/1998
N. nr.7/1998   (B.N.R.)
de credit ipotecar, încheiere, clauze obligatorii pentru creditul privind investiții imobiliare, acordare, condiții
L. nr.152/1998
L. nr.190/1999
H.G. nr.962/2001
de credit, sub formă de primă de proiect, scenarii film, acordare, condiții
H.G. nr.313/1998
de depozit-custodie, încheiere de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat cu agenții economici pentru spațiile închiriate, condiții
O.G. nr.23/1998
de editare, de execuție muzicală
L. nr.8/1996
de executare lucrări de construcții
H.G. nr.273/1994
de explorare -pe cont și risc -producție de hidrocarburi
H.G. nr.570/1992
de finanțare
de cercetare-dezvoltare, condiții generale
H.G. nr.48/1998
din fonduri bugetare, plafoane pe baza cărora se calculează costurile salariale directe, realizarea activului din Planul național de cercetare
H.G. nr.35/1998
sistem descentralizat, proiecte/programe de cercetare-dezvoltare și inovare, criterii, condiții speciale
O.G. nr.8/1997
O.G. nr.59/1997
H.G. nr.48/1998
O. nr.17/1998   (M.C.Teh.)
de franciză
O.G. nr.52/1997
de furnizare de servicii medicale, model
H.G. nr.165/2001
O. nr.196/968/2000   (C.N.A.S., M.S.)
de gaj, încheiere pentru acțiunile vândute cu plata în rate, societăți comerciale care dețin în exploatare terenuri agricole proprietate de stat
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
de garanție reală, model, titlu executoriu, cesionar, neachitare creanțe bugetare
O. nr.1.376/1999   (M.F.)
de gestiune, fonduri de vânătoare, încheiere, condiții, tarife, stabilire
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
de intermediere, încheiere cu clienții de către agenții imobiliari, condiții
O.G. nr.3/2000
de închiriere
a unei opere
L. nr.8/1996
locatari, cumpărare active disponibile din patrimoniul R.A. a Distribuției și Exploatării Filmelor "România Film ", aprobare, negociere, condiții
L. nr.133/1999
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1/2000   (C.N.C.)
spații comerciale construite din fondurile statului, deținute de comercianți, vânzare inclusiv terenuri, condiții
H.G. nr.389/1996
suprafețe locative
L. nr.114/1996
L. nr.10/2001
O.U.G. nr.40/1999
H.G. nr.1.275/2000
de leasing
cu clauza irevocabil de vânzare pentru active din patrimoniul R.A. a Distribuției și Exploatării Filmelor "România Film ", aprobare, condiții
L. nr.133/1999
O.G. nr.51/1997
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1/2000   (C.N.C.)
imobiliar, societăți comerciale din turism, stat acționar, încheiere, clauze, condiții
O.U.G. nr.52/2001
operațional, amortizare mijloace fixe
L. nr.15/1994
spații comerciale construite din fondurile statului deținute de comercianți, vânzare, condiții
H.G. nr.389/1996
de mandat-cadru, pentru împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat
H.G. nr.493/1992
de navlosire, drept de posesie și folosință în exploatarea maritimă comercială a navei, regim special maritim
O.G. nr.116/1998
de organizare călătorii de turism
O.G. nr.107/1999
de prestări servicii
instituții publice din domeniul sănătății, încheiere, condiții
H.G. nr.266/1997
unități specializate în vânzarea locuințelor, comision
L. nr.85/1992
de reprezentare teatrală
L. nr.8/1996
de serviciu pentru participare la măsuri active de acompaniament social, persoane disponibilizare, încheiere
H.G. nr.567/2000
de societate
L. nr.31/1990
de sponsorizare, în formă scrisă, conținut
L. nr.32/1994
de subvenționare, achiziții nave, condiții
H.G. nr.302/1999
de transport rutier public, condiții
O.G. nr.44/1997
de transport, servicii publice, transport rutier și pe căi navigabile interioare, conținut
O.G. nr.97/1999
de transporturi feroviare publice
O.G. nr.41/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.581/1998
O. nr.746/1998   (M.Tr.)
încheiate de investitorii străini, explorare și exploatare zăcăminte de petrol și gaze
L. nr.134/1995
încheiate în afara spațiilor comerciale, furnizare bunuri sau servicii, condiții
O.G. nr.106/1999
la distanță, contracte de furnizare de produse sau servicii, regim juridic
O.G. nr.99/2000
O.G. nr.130/2000
O.U.G. nr.21/2001
pentru produsele scoase din rezervele de stat
L. nr.82/1992
prețuri și tarife stabilite cu avizul Oficiului Concurenței
O.U.G. nr.36/2001
programul editorial și publicații culturale, realizare, comandă de stat, condiții, contracte model
L. nr.72/1996
O.G. nr.51/1998
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.238/1997
H.G. nr.461/2001
O. nr.2.076/1998   (M.Cult.)
standard, încheiate între comercianți și consumatori, interzicere clauze abuzive, efecte
L. nr.193/2000
vânzare-cumpărare
active și acțiuni, cu plata în rate, a societăților comerciale din turism, obligații, sancțiuni
O.U.G. nr.52/2001
acțiuni ale societăților bancare, stat acționar, care se privatizează
L. nr.83/1997
acțiuni, părți sociale și active
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.450/1999
bunuri proprietatea statului cu destinație agricolă, încheiere, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
locuințe din fondurile statului, condiții
L. nr.85/1992
D.-L. nr.61/1990


Marți, 21 martie 2023, 00:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.