INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Administrația publică centrală de specialitateAdministrația publică localăAdministrația publică locală, relații internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Administrația publică locală
alegeri, regim juridic
L. nr.70/1991
aparat propriu, număr maxim de personal
O.G. nr.80/2001
atribuții în domeniul protecției copilului
O.U.G. nr.26/1997
H.G. nr.117/1999
atribuții în domeniul serviciilor publice de gospodărire comunală
L. nr.326/2001
atribuții, protejare patrimoniu arheologic
O.G. nr.43/2000
atribuții și măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
L. nr.422/2001
O.G. nr.47/2000
autonomie locală
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001
autonomie locală și descentralizare, autorități ale administrației publice locale
Constituția României
autorități, aparat, funcții publice, stabilire
L. nr.188/1999
bugete locale
finanțe publice
L. nr.72/1996
L. nr.189/1998
pe anul 2001
L. nr.216/2001
pe anul 2002
L. nr.743/2001
comisia pentru protecția copilului
H.G. nr.117/1999
competență, stabilire impozite și taxe locale, condiții
L. nr.27/1994
comunicare din oficiu a autorizației, dată în baza D.-L. nr. 54/1990, organului fiscal competent
O.G. nr.82/1998
contractare de împrumuturi externe, autorizare, garantare, condiții
L. nr.189/1998
H.G. nr.978/2001
data alegerilor locale, legislatură
H.G. nr.292/2000
L. nr.70/1991
datoria publică, regim
L. nr.81/1999
dotare, centre militare județene, municipale și ale sectoarelor municipiului București
H.G. nr.414/1997
evidența militară a salariaților proprii și atribuții privind recrutarea și încorporarea tinerilor
L. nr.46/1996
H.G. nr.1194/1996
folosirea limbii materne, de către minoritățile naționale care dețin o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor dintr-o unitate administrativ teritorială
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001
grup județean pentru monitorizarea reformei administrației publice, constituire, obiective
H.G. nr.951/2001
impozite taxe și alte venituri la bugetele locale, aprobarea procedurii și competențelor de acordare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.714/1999
informatizare, strategia Guvernului
H.G. nr.1.007/2001
înființare, organizare, coordonare, monitorizare și controlul funcționării serviciilor de transport public local de călători
O.G. nr.86/2001
măsuri în domeniul sănătății publice, colaborare cu unități subordonate Ministerului Sănătății și Familiei
O.G. nr.50/2000
Ministerul Administrației Publice, îndrumare, sprijin, control
H.G. nr.8/2001
normative proprii pentru dotarea cu autoturisme și consum de carburanți
O.G. nr.80/2001
norme de evaluare a performanțelor individuale
H.G. nr.775/1998
obiecțiuni și contestații împotriva actelor de control și de impunere, constatare și stabilire impozite și taxe locale, majorări de întârziere, penalități și alte măsuri de soluționare, condiții
O.U.G. nr.58/1999
organizarea activității în domeniul protecției drepturilor copilului
O.U.G. nr.26/1997
H.G. nr.117/1999
organizarea și conducerea contabilității
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
organizarea și funcționarea centrelor teritoriale de formare pentru administrația publică locală
O.G. nr.81/2001
parc industrial, constituire, condiții
O.G. nr.65/2001
personal din administrație, perfecționare/specializare profesională obligatorie
H.G. nr.542/1995
O.G. nr.81/2001
personal, salarii de bază, sistem de notare, redeterminare punctaj total
H.G. nr.157/1999
reformă, accelerare, strategie, aprobare
H.G. nr.1.006/2001
regim juridic
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001
Regulamentul -cadru orientativ de funcționare a consiliilor locale
H.G. nr.103/1992
salarii de bază, limite, metodologie
H.G. nr.775/1998
servicii publice comunitare pentru situații de urgență, organizare, condiții
O.U.G. nr.291/2000
O.G. nr.88/2001
servicii publice de salubrizare, administrare și conducere, drepturi și obligații
O.G. nr.87/2001
serviciu public specializat pentru protecția copilului, organizare, funcționare, atribuții
O.U.G. nr.26/1997
H.G. nr.117/1999
Statutul -cadru orientativ al comunei și orașului
H.G. nr.127/1992
strategii naționale anuale și județene, aplicare
L. nr.215/2001
O.U.G. nr.26/1997
O.U.G. nr.12/2001
H.G. nr.117/1999
vezi:  Institutul Național de Administrație


Miercuri, 22 mai 2024, 14:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.