INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Contracte-cadruContravențiiContribuția de asigurări sociale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Contravenții
actualizare, limite amenzi contravenționale din L. nr. 137/1995
H.G. nr.314/1998
amenzi contravenționale, aplicate de organele de control ale MFP, contestații, plângeri, procedură de soluționare
O.U.G. nr.13/2001
autorizarea Guvernului de a actualiza anual limitele amenzilor prevăzute în actele normative
O.G. nr.2/2001
în domeniul alcoolului și a băuturilor alcoolice
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.117/2001
majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor stabilite până la 31 decembrie 1989 și al căror cuantum nu a fost modificat după 1 ianuarie 1990
O.G. nr.55/1994
regim juridic
O.G. nr.2/2001
stabilire și sancționare de la normele privind
. alegerea deputaților și a senatorilor
L. nr.68/1992
. alegerea Președintelui României
L. nr.69/1992
. alegerile locale
L. nr.70/1991
. ameliorarea terenurilor degradate
O.G. nr.81/1998
. amortizare capital
L. nr.15/1994
. apărarea împotriva dezastrelor
O.G. nr.47/1994
. apărarea națională a României
L. nr.45/1994
. apele
L. nr.107/1996
H.G. nr.948/1999
. aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă
L. nr.31/2000
. Arhivele Naționale
L. nr.16/1996
. asigurările de bunuri și persoane
L. nr.32/2000
. asigurările și reasigurările în România
L. nr.136/1995
. autorizarea executării construcțiilor
L. nr.50/1991
. autorizarea, organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
H.G. nr.251/1999
. frigorifice de uz casnic, etichetare energetică
H.G. nr.573/2001
a benzinei și motorinei
H.G. nr.732/2001
a îngrășămintelor chimice
H.G. nr.716/2001
abandonul de copii
L. nr.47/1993
accesul, evidența și asigurarea securității turiștilor
H.G. nr.237/2001
accize și alte taxe
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001
achiziții publice, bunuri și investiții publice
O.U.G. nr.60/2001
acordarea licențelor și brevetelor de turism
H.G. nr.238/2001
acordarea tichetelor de masă
L. nr.142/1998
actele de stare civilă
L. nr.119/1996
active bancare, valorificare
O.U.G. nr.51/1998
activitatea bancară
L. nr.58/1998
activitatea de
activități comerciale ilicite
L. nr.12/1990
administrarea
adunările publice, organizare, desfășurare
L. nr.60/1991
agrement în stațiunile turistice
H.G. nr.511/2001
agroalimentare în piețe, târguri și oboare
H.G. nr.661/2001
ajutorul de șomaj
L. nr.1/1991
O.U.G. nr.96/2001
alcoolului
O.U.G. nr.181/2000
alimentare și nealimentare în stațiuni turistice
H.G. nr.559/2001
alimentelor
H.G. nr.784/1996
.alocarea și distribuirea de către registrele independente de coduri confidențiale pentru conturile de valori mobiliare deținute de investitori
L. nr.52/1994
O. nr.15/1999   (C.N.V.M.)
aparate
aparatelor electronice
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.672/2001
apelor maritime interioare, mării teritoriale și al zonei contigue a României
L. nr.17/1990
aplicarea O.G. nr. 15 /1996
H.G. nr.92/1996
arborarea drapelului, intonarea imnului și folosirea sigiliilor
H.G. nr.1.157/2001
ariilor naturale, conservarea habitaturilor naturale, a florei și faunei
O.U.G. nr.236/2000
ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
O.U.G. nr.236/2000
armelor de foc și al munițiilor
L. nr.17/1996
H.G. nr.679/1997
.asigurarea respectării dreptului de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire
L. nr.202/2000
asigurarea securității utilizatorilor de jucării
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.710/1999
asigurări și supraveghere a asigurărilor
L. nr.32/2000
O. nr.2/2001   (C.S.A.)
asistența de sănătate publică
L. nr.100/1998
asociațiile de proprietari
O.G. nr.85/2001
atmosferei
O.U.G. nr.243/2000
.auditul public intern, control financiar preventiv
O.G. nr.119/1999
O. nr.492/2000   (M.F.)
autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional
H.G. nr.951/1995
Autorității pentru privatizare și Administrare a Participațiilor Statului pe anul 2001
H.G. nr.1.283/2001
avizare a utilizării combustibililor și energiei
H.G. nr.538/1999
baterii și acumulatori care conțin substanțe periculoase
H.G. nr.1.057/2001
Băncii Naționale a României
brevetele de invenție
L. nr.64/1991
bugetele de venituri și cheltuieli al Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare
H.G. nr.744/2001
bugetele de venituri și cheltuieli ale unor agenți economici de sub autoritatea/coordonarea
bugetul asigurărilor sociale de stat, încasări venituri și cheltuieli
O.U.G. nr.96/2001
bunuri
bunuri proprietate publică ce aparțin regiilor autonome
O.G. nr.15/1993
cadastrul și publicitatea imobiliară
L. nr.7/1996
calitatea
carburanților în zona de frontieră din județele Mehedinți, Caraș-Severin și Timiș
H.G. nr.865/1995
călătorii în și din România
O.G. nr.65/1997
certificatul de producător
H.G. nr.661/2001
cetățenilor români care lucrează în străinătate
L. nr.156/2000
cheltuieli pentru autorități și instituții publice, normative
O.G. nr.80/2001
circulația pe drumurile publice
H. nr.772/1966   (C.M.)
civilă
L. nr.106/1996
clasificarea
clauze abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumator
L. nr.193/2000
codul aerian
O.G. nr.29/1997
H.G. nr.606/2001
codul fiscal, atribuire
O.G. nr.82/1998
colectiv de muncă
L. nr.130/1996
combustibili, activitate de transport, comercializare și recuperare, țitei, gazolină, condensatului și etanului lichid
O.U.G. nr.271/2000
comercializare ape minerale naturale
L. nr.61/1998
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.760/2001
comercializare produse în a căror compoziție intră substanțe cu efect ebrionarcotic (aurolac)
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.767/2001
comercializarea
comerț, import, export, hidrocarburi halogenate, condiții
O.G. nr.89/1999
Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi "-S.A.
H.G. nr.871/2001
Compania Națională "Apele Române "-S.A.
H.G. nr.1.018/2001
Compania Națională "Imprimeria Națională "
H.G. nr.841/2001
Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărirea Apelor "-S.A.
H.G. nr.1.018/2001
Compania Națională "Loteria Română "-S.A.
H.G. nr.841/2001
Compania Națională "Poșta Română "-S.A.
H.G. nr.966/2001
Compania Națională "Unifarm "-S.A. București
H.G. nr.890/2001
concedieri colective
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
concesiunilor
L. nr.219/1998
concurența
L. nr.21/1996
concurența neloială
L. nr.11/1991
condiții
conflicte de muncă
L. nr.168/1999
constituirea
consultanți fiscali
O.G. nr.71/2001
consumatoare de combustibili gazoși, introducere pe piață
H.G. nr.761/2001
consumatorilor
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.1.219/2000
contabilității
L. nr.82/1991
contracte încheiate în afara spațiilor comerciale
O.G. nr.106/1999
contractele la distanță
O.G. nr.130/2000
contractul
contribuții asigurări sociale
O.U.G. nr.96/2001
control
cooperația de consum
L. nr.109/1996
corespondența secretă, colectare, transport și distribuire
H.G. nr.426/1992
Corpul operatorilor, operatorilor sau agenților autorizați pentru Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
H.G. nr.802/1999
cosmetice
L. nr.178/2000
cosmetice, compoziție, păstrare confidențialitate a unor ingrediente
H.G. nr.560/2001
criteriilor de acordare de ajutoare bănești pentru energia termică furnizată populației, categorii defavorizate
O.U.G. nr.162/1999
cu handicap
O.U.G. nr.102/1999
datoria publică
L. nr.81/1999
de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcții hidrotehnice
L. nr.107/1996
O.G. nr.47/1994
H.G. nr.638/1999
de autorizare a executării construcțiilor
L. nr.50/1991
de către operatorii de poștă și telecomunicații a obligației de informare a persoanelor care au comis acte de terorism
O.U.G. nr.141/2001
.de cântărit cu funcționare neautomată
H.G. nr.749/2001
de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților
H.G. nr.128/1994
de echipamente, piese de schimb și materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere, necertificate sau neomologate
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.80/2000
de folosință îndelungată, destinate consumatorilor
H.G. nr.394/1995
de import al deșeurilor și reziduurilor și a altor mărfuri periculoase
H.G. nr.340/1992
de înscriere și de abonament pentru receptoarele radio
H.G. nr.516/1994
de licență, program de software de registru independent privat
O. nr.16/1997   (C.N.V.M.)
de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice
O.G. nr.23/1995
de raportare a societăților bancare către Banca Națională a României
N. nr.9/1995   (B.N.R.)
depozitarea cerealelor și semințelor oleaginoase
O.G. nr.56/2000
H.G. nr.1.113/2001
depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili
H.G. nr.627/1995
desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
L. nr.111/1996
destinației sumelor primite prin Programul SAPARD
O.U.G. nr.142/2000
deșeurile refolosibile
O.U.G. nr.16/2001
H.G. nr.155/1999
deșeurilor
O.U.G. nr.78/2000
detergenților, a produselor de întreținere și a produselor de curățat
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.745/1999
diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie
O.U.G. nr.10/1997
disciplina
discriminarea unei persoane
O.G. nr.137/2000
dispozitivele medicale
L. nr.176/2000
dispozițiilor referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
L. nr.677/2001
donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman și organizarea transfuzională în România
L. nr.4/1995
dotarea și utilizarea de către agenții economici a balanțelor cu afișaj electronic și a aparatelor de marcat electronice
H.G. nr.319/1992
dreptul exclusiv al cultelor religioase de a produce obiecte de cult
L. nr.103/1992
drumurilor
O.G. nr.43/1997
H.G. nr.36/1996
educația fizică și sportul
L. nr.69/2000
efectuarea
electrice și electronice
H.G. nr.1.032/2001
electronice fiscale
O.U.G. nr.28/1999
eliberarea de către societățile de registru independent a registrelor acționarilor, societăților comerciale emitente de valori mobiliare
O. nr.1/2000   (C.N.V.M.)
energetică pentru lămpi de uz casnic, introducere pe piață
L. nr.199/2000
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.1.056/2001
energie electrică și termică
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.33/1999   (A.N.R.E.)
energie, utilizare eficientă
L. nr.199/2000
etichetarea
evaluarea conformității produselor
L. nr.608/2001
evaziune fiscală
L. nr.87/1994
O.U.G. nr.96/2001
evidența populației și carte de identitate
L. nr.105/1996
executarea creanțelor bugetare
O.G. nr.11/1996
exploatarea drumurilor publice
H.G. nr.36/1996
exportul de animale vii
H.G. nr.79/1995
fapte în operațiunile de transport feroviar și cu metroul
O.G. nr.39/2000
farmaceutice, medicamentoase, producerea, circulația și comercializarea
O.U.G. nr.152/1999
finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
O.U.G. nr.54/1998
financiar preventiv
L. nr.30/1991
O.G. nr.119/1999
financiară la agenții economici la care statul este acționar sau asociat
H.G. nr.83/1993
financiar-valutară
O.G. nr.15/1996
finanțele publice
L. nr.72/1996
finanțele publice locale
L. nr.189/1998
fiscal
O.G. nr.70/1997
fiscale și financiare
L. nr.30/1991
fondul cinegetic și protecția vânatului
L. nr.103/1996
fondul funciar
L. nr.18/1991
H.G. nr.374/1994
fondul pentru mediu
L. nr.73/2000
fondul piscicol, pescuitul
L. nr.192/2001
fondului forestier
O.G. nr.96/1998
Fondului național de solidaritate
O.U.G. nr.118/1999
Fondului special al drumurilor publice
L. nr.118/1996
fondurile deschise de investiții și instituțiile de intermediere financiară
O.G. nr.24/1993
fonogramele
O.G. nr.45/2000
H.G. nr.524/2000
formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
O.G. nr.37/1996
frontiera de stat a României
O.U.G. nr.105/2001
furnizarea de informații incorecte în domeniul energiei
O.U.G. nr.29/1998
garantarea în plată a salariului minim
H.G. nr.1.166/2000
gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
O.U.G. nr.16/2001
gestionarea uleiurilor uzate
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.78/2000
H.G. nr.662/2001
ghizi de turism, atestare și utilizare
H.G. nr.305/2001
hârtiei și a cernelurilor utilizate la elaborarea actelor, documentelor și imprimatelor destinate depozitului legal și păstrării permanente în depozitele arhivelor statului
H.G. nr.401/1995
igiena și sănătatea publică
L. nr.98/1994
imitații de produse alimentare care prezintă risc, pericol pentru sănătatea sau securitatea consumatorilor
H.G. nr.187/2000
importul de semințe și material săditor pentru agricultură
H.G. nr.20/1995
importul, producție, transport, alcool, bere și băuturi alcoolice naturale, în condiții de activitate ilicită, sancțiuni
O.G. nr.27/2000
importurilor și exporturilor de produse și tehnologii strategice
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.594/1992
impozitele și taxele locale, amenzi indexabile
L. nr.27/1994
impozitul pe
incapacitatea de plată, neluarea măsurilor pentru prevenire
O.U.G. nr.77/1999
incendii, prevenire, stingere
H.G. nr.571/1998
H.G. nr.678/1998
informații furnizate ANRGN cu rea credință de către agenții economici din sectorul gazelor naturale
O.G. nr.41/2000
informațional referitor la situația numerică a personalului din instituțiile publice
H.G. nr.186/1995
Inspecția Muncii
L. nr.108/1999
instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului
O.U.G. nr.181/2000
Institutul Național de Cercetare-dezvoltare "Delta Dunării "-I.N.C.D.D.D. Tulcea
H.G. nr.1.241/2001
Institutul Național de Cercetare-dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Medicale "Victor Babeș "
H.G. nr.1.029/2001
Institutul Național de Cercetare-dezvoltare în Informatică -ICI București
H.G. nr.966/2001
Institutul Național de Cercetare-dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.)
H.G. nr.993/2001
Institutul Național de Cercetare-dezvoltare Marină "Grigore Antipa " -I.N.C.D.M. Constanța
H.G. nr.1.241/2001
Institutul Național de Cercetare-dezvoltare pentru Protecția Mediului -I.N.C.D.P.M. București
H.G. nr.1.241/2001
Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații -I.N.S.C.C. București
H.G. nr.966/2001
H.G. nr.1.263/2001
introducere pe piață a
introducerea și răspândirea organismelor de carantină dăunătoare plantelor și produselor vegetale în România
O.G. nr.136/2000
inventarierea bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr.1.045/2000
investigația tehnică a accidentelor din aviația civilă, obstrucționare
O.G. nr.51/1999
îmbunătățirile funciare
L. nr.84/1996
în construcții
L. nr.10/1995
în domeniul activității turistice, și de comercializare a pachetelor de servicii, sancțiuni
O.G. nr.58/1998
O.G. nr.107/1999
încadrarea pe tipuri a unităților noi introduse în structurile de primire turistice
H.G. nr.843/1999
încadrate în muncă, convenții civile de muncă
L. nr.130/1999
încadrate în muncă în perioadele cu temperaturi extreme
O.U.G. nr.99/2000
încasarea din alte fonduri decât cele de tip "ESCROW "de către agenții economici producători de energie termică
O.U.G. nr.115/2001
încasările în valută din operațiuni cu străinătatea
H.G. nr.148/1993
încălcarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor aparținând unor minorități naționale
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001
încălțămintei destinate populației
H.G. nr.261/1998
închisorii contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității
L. nr.82/1999
înlocuirea
înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
O.G. nr.82/1998
înregistrarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare ha de teren agricol cultivat
H.G. nr.278/2001
înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
O.U.G. nr.76/2001
înregistrările sonore ale operelor muzicale
H.G. nr.521/1999
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
O.G. nr.89/2000
învățământul
L. nr.84/1995
jocuri de artificii
H.G. nr.954/2001
la termen a declarațiilor de asigurare socială, condiții
O.U.G. nr.41/2000
legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea statului
O.G. nr.128/1998
H.G. nr.219/1999
lichiditatea valutară
R. nr.4/1998   (B.N.R.)
limitarea conținutului de sulf din motorină
H.G. nr.1.336/2000
limitarea emisiilor de compuși organici volatili, rezultați din benzină, la terminalele și stațiile de benzină
H.G. nr.568/2001
liniștea publică
L. nr.61/1991
livretul de familie
H.G. nr.495/1997
lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale
O.G. nr.95/1999
majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin L. nr. 25/1969 privind regimul străinilor
O.G. nr.27/1998
marcarea buteliilor de sticlă refolosibilă, ambalare substanțe periculoase
H.G. nr.50/1999
mașini de spălat rufe de uz casnic
H.G. nr.671/2001
mașinilor de uz casnic de spălat și uscat rufe
L. nr.199/2000
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.671/2001
materiilor explozive
L. nr.126/1995
măsuri de informare, tarife pentru servicii de cazare în structuri de primire turistice, turism neorganizat
H.G. nr.805/2001
măsuri premergătoare privatizării băncilor
O.U.G. nr.51/1998
măsurilor excepționale, emise în timpul stării de asediu/stării de urgență
O.U.G. nr.1/1999
măsurilor specifice, asigurare resurse Fond special al drumurilor publice
O.G. nr.14/1999
mediului înconjurător
L. nr.137/1995
metalelor prețioase
O.U.G. nr.190/2000
meteorologie
L. nr.139/2000
metrologie
O.G. nr.20/1992
H.G. nr.854/2001
mijloace de măsurare, introducere pe piață
O.G. nr.20/1992
H.G. nr.1.055/2001
miniere
L. nr.61/1998
O. nr.80/1998   (A.N.R.M.)
Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
H.G. nr.845/2001
Ministerului Apărării Naționale
H.G. nr.995/2001
Ministerului Apelor și Protecției Mediului
Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Ministerului Culturii și Cultelor
Ministerului de Interne
Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.1.266/2001
Ministerului Finanțelor Publice
Ministerului Industriei și Resurselor
H.G. nr.920/2001
Ministerului Justiției
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.949/2001
H.G. nr.1.071/2001
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
H.G. nr.1.199/2001
Ministerului Sănătății și Familiei
Ministerului Turismului
monitorizată a programelor pe calculator și a operelor audiovizuale pe teritoriul României
L. nr.8/1996
O.G. nr.124/2000
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
L. nr.422/2001
O.G. nr.47/2000
muncii
L. nr.90/1996
național de certificare a calității
O.G. nr.38/1998
nedepunere
neperceperea taxelor în domeniul protecției proprietății industriale pentru serviciile prestate
O.G. nr.41/1998
neplata cu prioritate a obligațiilor instituțiilor publice și a agenților economici către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct sau cu garanția statului
O.G. nr.23/2000
nerespectarea
obligativitate raportare boli și a efectuării vaccinurilor
O.G. nr.53/2000
obligativitatea raportării activității de către societățile emitente de valori mobiliare, I. nr. 5/1996
O. nr.7/1996   (C.N.V.M.)
obligații de plată, contribuții la Fondul cinematografic național, sancțiuni
O.U.G. nr.67/1997
H.G. nr.312/1998
oferite consumatorilor spre vânzare
H.G. nr.947/2000
operațiuni de leasing
O.G. nr.51/1997
operațiunile bănci-clienți în cadrul Sistemului Informatic al Pieței Valutare Interbancare
operațiunilor valutare
H.G. nr.148/1993
ordinea publică
L. nr.61/1991
organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale
L. nr.111/1995
pașapoartelor
O.G. nr.65/1997
patrimoniul cultural mobil
L. nr.182/2000
patrimoniul genetic național din zootehnie
H.G. nr.1223/1996
patrimoniul turistic, înscriere și evidențiere
H.G. nr.33/2000
patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
O.G. nr.43/2000
patrimoniului cultural național
O.G. nr.68/1994
patrimoniului genetic al animalelor
O.U.G. nr.33/2000
paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
L. nr.18/1996
pe apele naționale navigabile și în porturi
H.G. nr.441/1995
pe categorii de încadrare a unităților de cazare și de alimentație publică
H.G. nr.843/1999
pe căile ferate române
H.G. nr.203/1994
pensiile militare
L. nr.164/2001
pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
L. nr.69/1993
permisul de muncă
L. nr.203/1999
persoanelor
personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare
L. nr.78/1995
pescuitul și protecția fondului piscicol
L. nr.192/2001
petrolului
L. nr.134/1995
plătitorii de impozite și taxe, înregistrare fiscală
O.G. nr.82/1998
populației în urma unor activități comerciale ilicite
L. nr.12/1990
porturilor și serviciilor portuare
O.G. nr.22/1999
preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum
H.G. nr.530/2001
pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
L. nr.73/1995
pregătirea populației pentru apărare
L. nr.46/1996
H.G. nr.618/1997
prelucrare date cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor
L. nr.676/2001
prestațiilor artistice muzicale fixate pe fonograme
H.G. nr.71/2000
prețuri și tarife
H.G. nr.206/1993
H.G. nr.555/1994
prețuri și tarife, produse și servicii care se execută în țară, cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
O.U.G. nr.36/2001
prevenire și stingere a incendiilor
O.G. nr.60/1997
H.G. nr.678/1998
privatizarea societăților comerciale
O.U.G. nr.88/1997
privatizarea societăților comerciale ce dețin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă
L. nr.268/2001
procedura de depunere a declarațiilor de impozite și taxe
O.G. nr.68/1997
procesul de privatizare
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.54/1998
producătorilor naționali și a pieței interne de competiții neloiale
H.G. nr.228/1992
producerea, controlul calității, comercializarea, folosirea semințelor și materialului săditor, înregistrarea soiurilor de plante agricole
L. nr.75/1995
producerea și comercializarea imitațiilor de produse alimentare care pot pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor
H.G. nr.187/2000
producerea și comercializarea neautorizată a fonogramelor
O.G. nr.45/2000
producția de produse alimentare destinate comercializării
O.G. nr.42/1995
producția ecologică, nerespectare reguli de către producător, procesator sau comerciant
O.U.G. nr.34/2000
produse
produselor
produselor comercializate
H.G. nr.168/1997
produselor și serviciilor
H.G. nr.168/1997
produselor și substanțelor stupefiante
H.G. nr.75/1991
profit
O.G. nr.70/1994
programe de gestionare a câinilor fără stăpân
O.U.G. nr.155/2001
proiectare, execuție, reparații și întreținere de lucrări de construcții
H.G. nr.1192/1990
protecția
protejarea
public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.19/2000
publicitatea
L. nr.148/2000
publicitatea produselor din tutun în sălile de spectacol și vânzarea produselor de tutun minorilor
O.U.G. nr.55/1999
R.A. a Distribuției și Exploatării Filmelor România-Film București
H.G. nr.889/2001
R.A. "Administrația Națională a Drumurilor din România "
H.G. nr.1.050/2001
R.A. "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
H.G. nr.843/2001
H.G. nr.1.282/2001
R.A. "Editura Pedagogică "
H.G. nr.816/2001
R.A. "Imprimeria Băncii Naționale a României "
H.G. nr.895/2001
R.A. "Locato "
H.G. nr.814/2001
R.A. "Monetăria Statului "
H.G. nr.895/2001
R.A. Monitorul Oficial
H.G. nr.839/2001
R.A. "Multiproduct "
H.G. nr.994/2001
R.A. "Rami-Dacia "
H.G. nr.815/2001
H.G. nr.1.293/2001
R.A. "Rasirom "
H.G. nr.934/2001
radiocomunicațiile și protecția radioelectrică
H.G. nr.890/1994
răspunderea comisiilor locale și județene în activitatea de aplicare a Legii fondului funciar
H.G. nr.374/1994
recensământul populației și al locuințelor
H.G. nr.504/2001
H.G. nr.680/2001
recipienți sub presiune, introducere pe piață
H.G. nr.571/2001
referendum, organizare și desfășurare
L. nr.3/2000
Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicațiilor "
H.G. nr.966/2001
regimul
registrul agricol
H.G. nr.269/2001
reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale
O.G. nr.60/2000
reglementarea consumului de sare iodată
H.G. nr.779/1995
remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezintă deficiențe de calitate
H.G. nr.665/1995
repertoriului de opere muzicale
L. nr.8/1996
H.G. nr.769/1999
restructurarea activității regiilor autonome
O.G. nr.15/1993
Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
L. nr.82/1993
rezervele de stat
L. nr.82/1992
rezervele proprii, apărare națională
O.G. nr.122/1998
rezervelor de stat
L. nr.82/1992
rutiere
O.G. nr.44/1997
rutiere internaționale al mărfurilor periculoase (ADR)
O.G. nr.48/1999
H.G. nr.1.374/2000
salarii
O.G. nr.73/1999
sanitare veterinare
H.G. nr.794/1993
Secretariatului General al Guvernului
semnătura electronică
L. nr.455/2001
servicii de transport public local de călători
O.G. nr.86/2001
servicii publice de salubrizare
O.G. nr.87/2001
serviciile poștale
L. nr.83/1996
O. nr.226/1997   (M.Cții.)
O. nr.227/1997   (M.Cții.)
serviciul public de televiziune, taxa de abonament
H.G. nr.517/1994
Serviciului Român de Informații
siguranța barajelor
O.U.G. nr.244/2000
silvic și administrare fond forestier național
L. nr.31/2000
O.G. nr.96/1998
sindicate
L. nr.54/1991
sistemul
S.N. "Tutunul Românesc "-S.A.
H.G. nr.924/2001
socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională
L. nr.1/1991
Societatea Națională de radiocomunicații-S.A.
H.G. nr.966/2001
societăți comerciale care nu întrunesc condițiile de societăți deschise, retragere de pe piața de valori mobiliare
L. nr.52/1994
O. nr.9/2000   (C.N.V.M.)
spălare bani, condiții
L. nr.21/1999
special, gestiune, control bifenili policlorurați și compuși similari
H.G. nr.173/2000
specială a persoanelor cu handicap
O.U.G. nr.102/1999
spectacole
L. nr.147/1998
stabilirea de salarii sub nivelul salariului minim brut pe țară pentru personalul încadrat printr-un contract individual de muncă
H.G. nr.1.166/2000
starea de asediu, starea de urgență
O.U.G. nr.1/1999
statistica publică
O.G. nr.9/1992
stațiuni balneare, climatice și balneoclimatice
O.G. nr.109/2000
stema statului și sigiliul autorităților publice
H.G. nr.687/1993
H.G. nr.1.157/2001
stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii cu capital privat
L. nr.133/1999
H.G. nr.272/2001
stimulente acordate în mod necuvenit producătorilor de lapte
O.U.G. nr.29/2000
stratului de ozon
H.G. nr.243/1995
structurilor de primire turistice
H.G. nr.601/1997
substanțe și preparate chimice periculoase
O.U.G. nr.200/2000
și eficiența energetică pentru introducerea pe piață a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur
H.G. nr.1.274/2001
și funcționarea societăților de investiții
O.G. nr.24/1993
și marcarea produselor din sticlă de cristal în vederea comercializării
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.415/2000
și serviciilor de piață
O.G. nr.99/2000
și utilizarea
tarife și taxe, facilități, acordare de către agenții economici din turism și instituțiile de cultură, condiții
H.G. nr.306/2001
tariful vamal de import al României
O.G. nr.26/1993
taxa
taxei pe valoarea adăugată
O.U.G. nr.17/2000
taximetrie
O.G. nr.73/1999
tehnice ale autovehiculelor și remorcilor
H.G. nr.594/1991
telecomunicațiile
L. nr.74/1996
textile, denumire, marcare și etichetare
H.G. nr.332/2001
timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice, regim juridic
L. nr.35/1994
"Timbrul olimpic"
L. nr.3/1992
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, gestionarea și utilizarea biletelor de intrare și a abonamentelor la spectacole
L. nr.147/1998
transferul registrelor acționarilor societăților comerciale între două registre independente
O. nr.1/1999   (C.N.V.M.)
transporturile
tranzacțiile nebursiere cu valori mobiliare
O.G. nr.18/1993
trasee de schi pentru agrement, amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor
H.G. nr.263/2001
trecerea frontierei
O.U.G. nr.105/2001
trezoreria statului
O.G. nr.66/1994
turistică a plajei litoralului Mării Negre
H.G. nr.107/1996
unele măsuri de igienizare a municipiului București și a unor localități din județul Ilfov
H.G. nr.690/1995
utilizarea
valorile mobiliare și bursele de valori
L. nr.52/1994
valorilor mobiliare
L. nr.52/1994
O.G. nr.24/1993
valutar
O.G. nr.18/1994
H.G. nr.151/1996
vamal
L. nr.141/1997
vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
venit
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
venitul reprezentanțelor din România
O.G. nr.24/1996
veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
O.G. nr.14/1998
verificarea, certificarea bilanțului contabil și prestarea serviciilor în domeniul contabilității
L. nr.82/2001
O.G. nr.61/2001
via și vinul
L. nr.67/1997
zonelor libere
L. nr.84/1992


Miercuri, 22 mai 2024, 08:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.