INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Energie, cooperare internaționalăEnergie electricăEnergie nucleară
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Energie electrică
abonament la curent electric, persoane cu handicap grav, nevăzători, decontare, modalitate
O.U.G. nr.102/1999
O. nr.122/2000   (S.S.P.H.)
activitate de producere, transport, distribuție, furnizare și utilizare, politica energetică a statului
L. nr.14/1997    [ratificare]
O.U.G. nr.63/1998
ajutor anual, acoperirea unei părți pentru nevoi casnice, acordare veteranilor de război, văduvelor de război și accidentaților de război în afara serviciului ordonat
H.G. nr.93/1999
H.G. nr.1.168/2001
A.N.R.E., organizare, funcționare, atribuții
O.U.G. nr.29/1998
autorizații și licențe, acordare pe anul 2001, aprobare tarif
H.G. nr.567/1999
O. nr.1/2001   (A.N.R.E.)
cabluri de energie electrică, amplasare în zona drumurilor, condiții
O.G. nr.43/1997
cadastru energetic, lucrări, executare
O. nr.1645/CP/1997   (M.I.C., O.N.C.G.C.)
categorii de consumatori din administrarea instituțiilor publice, modalități de decontare a consumului
H.G. nr.381/1994
codul comercial al pieții angro de energie electrică, aprobare
Decizie nr.22/1999   (A.N.R.E.)
codul tehnic al rețelei electrice de transport, distribuire
Decizie nr.51/2000   (A.N.R.E.)
Decizie nr.101/2000   (A.N.R.E.)
consum în clădiri și în apartamente, stabilire, plată
H.G. nr.1.275/2000
consumatori
eligibili, acreditare, aprobare regulament
Decizie nr.11/1999   (A.N.R.E.)
finali, tarife
Decizie nr.12/1999   (A.N.R.E.)
Decizie nr.53/2000   (A.N.R.E.)
consumatori eligibili, acreditare, condiții
H.G. nr.982/2000
O. nr.9/2001   (A.N.R.E.)
contract-cadru de achiziție de la un producător independent de energie electrică, aprobare
Decizie nr.36/1999   (A.N.R.E.)
Decizie nr.11/2000   (A.N.R.E.)
contract-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili
Decizie nr.83/2000   (A.N.R.E.)
contract-cadru de furnizare pentru consumul tehnologic al producătorilor de energie electrică
Decizie nr.128/2000   (A.N.R.E.)
contract-cadru pentru servicii de transformare și/sau conexiune instalație electrică de înaltă și foarte înaltă tensiune
Decizie nr.33/2000   (A.N.R.E.)
contract-cadru pentru servicii energetice prestate de consumatorul principal către subconsumatori
Decizie nr.32/2000   (A.N.R.E.)
contract-cadru pentru serviciul de administrare a pieții angro asigurat de operatorul comercial
Decizie nr.157/2000   (A.N.R.E.)
contract-cadru pentru transport energie electrică, servicii de sistem și de administrare a pieții angro de energie electrică
O. nr.3/2000   (A.N.R.E.)
contracte de portofoliu, proceduri de alocare, condiții
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.29/2001   (A.N.R.E.)
contracte-cadru, aprobare
Decizie nr.16/1999   (A.N.R.E.)
Decizie nr.57/1999   (A.N.R.E.)
Decizie nr.14/2000   (A.N.R.E.)
contravenții, constatare, notificare și/sau contravenții
Decizie nr.33/1999   (A.N.R.E.)
domeniu, competență Ministerul Industriei și Resurselor
H.G. nr.19/2001
echipamente electrice de joasă tensiune, asigurarea securității
H.G. nr.1.337/2000
Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
O.G. nr.29/1994
Ghid de stabilire a tarifului pentru energie electrică, livrată subconsumatorilor de către consumatorul principal
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.28/2001   (A.N.R.E.)
import/export și tranzit, formalități vamale, simplificare, norme tehnice
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.076/1997   (D.G.V.)
Decizie nr.1.838/1999   (D.G.V.)
înființare companii și societăți comerciale prin divizarea Companiei Naționale de Electricitate S.A.
H.G. nr.627/2000
licență pentru furnizare, acordare Societății Comerciale "Electrica"-S.A.
Decizie nr.46/1999   (A.N.R.E.)
licențe și autorizații, aprobare Regulament
H.G. nr.567/1999
livrată consumatorilor captivi, alții decât cei eligibili, tarife, prețuri medii
O.U.G. nr.63/1998
livrată consumatorilor și subconsumatorilor finali, tarife
O. nr.23/2001   (A.N.R.E.)
livrată de Unitatea nr. 1 CNE-PROD Constanța, tarife, determinare, metodologie
Decizie nr.13/2000   (A.N.R.E.)
livrată R.Moldova, stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate SA, condiții
O.U.G. nr.79/2000
localități izolate, tarife reduse
O.G. nr.27/1996
H.G. nr.323/1996
H.G. nr.395/1996
lucrări de alimentare consumatori
H.G. nr.2/1992
lucrări de cadastru energetic, executare, metodologie
L. nr.7/1996
O. nr.1645/CP/1997   (M.I.C., O.N.C.G.C.)
modalitatea de stabilire a tarifului
O.U.G. nr.36/2001
piață
deschidere către concurență
H.G. nr.122/2000
majorarea gradului de deschidere
H.G. nr.1.272/2001
prețuri și cantități din contracte-cadru de portofoliu (interimare) procedura de determinare
Decizie nr.17/1999   (A.N.R.E.)
prețuri și tarife, fundamentare
H.G. nr.384/1999
proceduri de nesoluționare a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor
Decizie nr.22/2000   (A.N.R.E.)
proceduri de repartizare a încasărilor rezultate din vânzarea electrică la consumatori
Decizie nr.103/2000   (A.N.R.E.)
Program de iarnă pentru perioada octombrie 2001-martie 2002, pregătire, condiții
H.G. nr.607/2001
raportarea datelor privind consumatorii, procedura
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
O. nr.15/2001   (A.N.R.E.)
rețele de transport, proprietate publică
L. nr.213/1998
rețele de transport și distribuție, concesionare, condiții
L. nr.219/1998
schimburi neplanificate, aranjamente, Regulament
O. nr.16/2001   (A.N.R.E.)
sector, activități desfășurare, autorizație provizorie, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
O. nr.9/2001   (A.N.R.E.)
sector, program de restructurare, etape
H.G. nr.138/2000
servicii de distribuție, tarife, stabilire, metodologie
Decizie nr.78/1999   (A.N.R.E.)
servicii de sistem, tarife, metodologie, stabilire
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.35/1999   (A.N.R.E.)
sistem energetic național, electricieni, autorizare, condiții
O. nr.34/1999   (M.I.C.)
standardul de performanțe pentru serviciul furnizare
Decizie nr.34/1999   (A.N.R.E.)
stoc de rezervă națională de păcură, constituire
H.G. nr.499/1993
strategia națională de dezvoltare energetică a României pe termen mediu și lung, aprobare
H.G. nr.647/2001
tarif, aprobare pe tipuri de consumatori
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.23/2001   (A.N.R.E.)
tarif mediu, stabilire
H.G. nr.384/1999
tarif perceput de operatorul comercial al pieței angro de energie electrică, metodologie, aprobare
Decizie nr.71/1999   (A.N.R.E.)
tarife, aprobare
Decizie nr.44/1999   (A.N.R.E.)
tarife medii de achiziție și tarif de administrare a pieței engros
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.30/2001   (A.N.R.E.)
tarife, stabilire de către SC Termoelectrica SA
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.35/2001   (A.N.R.E.)
titulari de licențe, raport financiar, proceduri de întocmire
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.567/1999
O. nr.20/2001   (A.N.R.E.)
transport
stabilire tarif, aprobare metodologie
Decizie nr.29/1999   (A.N.R.E.)
și distribuție, norme de protecție a muncii
L. nr.90/1996
O. nr.734/2000   (M.M.P.S.)
utilizare eficientă
stimulente fiscale
L. nr.199/2000
uscătoare electrice de rufe de uz casnic cu tambur
H.G. nr.1.274/2001
uz casnic, tarife scutite de TVA, condiții
O.U.G. nr.17/2000
vezi:  zone de protecție și de siguranță a capacităților energetice
vânzare/cumpărare pe termen lung a energiei electrice, contract-cadru încheiat între Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A. și Societatea Comercială "Electrica", aprobare
Decizie nr.29/1999   (A.N.R.E.)


Vineri, 19 iulie 2024, 03:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.