INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Energie nucleară, cooperare, reglementări internaționaleEnergie termicăEnergie termică, reglementări internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Energie termică
activitate de producere, transport, distribuție, furnizare și utilizare, politica energetică a statului
L. nr.14/1997    [ratificare]
O.U.G. nr.63/1998
ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației, condiții
O.U.G. nr.162/1999
H.G. nr.958/1999
ajutor anual, acoperirea unei părți pentru uzul casnic, acordare veteranilor de război, văduvelor de război și accidentaților de război în afara serviciului ordonat
H.G. nr.93/1999
H.G. nr.1.168/2001
apa de adaos în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, preț, stabilire
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
autorizații și licențe pe anul 2001, aprobare tarife
H.G. nr.567/1999
O. nr.1/2001   (A.N.R.E.)
Codul de măsurare, aprobare
O. nr.4/2001   (A.N.R.E.)
contorizare la populație, instituții publice și agenți economici
H.G. nr.348/1993
contract-cadru pentru transport/distribuție
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.31/2001   (A.N.R.E.)
contracte-cadru de furnizare, aprobare
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.70/1999   (A.N.R.E.)
contravenții, constatare, notificare și/sau contravenții
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.33/1999   (A.N.R.E.)
destinată populației orașului Cernavodă, preț, aprobare, condiții
Decizie nr.66/1999   (A.N.R.E.)
domeniu, competență Ministerul Industriei și Resurselor
H.G. nr.19/2001
fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
O.G. nr.29/1994
furnizare și utilizare, regulament, aprobare, măsuri de asigurare fonduri, condiții
O.U.G. nr.115/2001
H.G. nr.425/1994
ghid pentru întocmirea Regulamentului pentru racordare la rețele termice
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
O. nr.19/2001   (A.N.R.E.)
în regim de cogenerare, repartizare cheltuieli între serviciile și produsele de bază în centrale care produc energie termică, elemente de ajustare a prețurilor
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.26/2001   (A.N.R.E.)
O. nr.27/2001   (A.N.R.E.)
înființarea S.C. de Producere a Energiei Electrice și Termice
H.G. nr.627/2000
licențe și autorizații, aprobare Regulament
H.G. nr.567/1999
livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica "-S.A., tarife, aprobare
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.35/2001   (A.N.R.E.)
livrată de Unitatea nr. 1 CNE-PROD Cernavodă, sucursală a SN Nuclearelectrica-S.A., tarif, determinare, metodologie
Decizie nr.13/2000   (A.N.R.E.)
livrată populației, subvenționare în anul 2001, sume, alocare
H.G. nr.1.165/2001
H.G. nr.1.192/2001
nivelul maxim al prețului pentru populație, stabilire
H.G. nr.1.303/2001
preț național de referință, constituire, condiții
O.U.G. nr.162/1999
H.G. nr.1.303/2001
prețuri, ajustare periodică cu avizul Oficiului Concurenței
O.U.G. nr.36/2001
prețuri și tarife, fundamentare
O.U.G. nr.63/1998
proceduri de soluționare a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor, aprobare
O.U.G. nr.29/1998
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.22/2000   (A.N.R.E.)
Program de iarnă pentru perioada octombrie 2001-martie 2002, pregătire, condiții
H.G. nr.607/2001
programe de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și instalațiilor aferente
O.G. nr.29/2000
sector, activități desfășurare, autorizație provizorie, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
O. nr.9/2001   (A.N.R.E.)
sector, programe de restructurare, etape
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.138/2000
servicii de sistem, tarife, metodologie de stabilire
Decizie nr.35/1999   (A.N.R.E.)
serviciul de furnizare, standard de performanță, aprobare
Decizie nr.53/1999   (A.N.R.E.)
strategia națională de dezvoltare a României pe termen mediu și lung, aprobare
H.G. nr.647/2001
tarife, aprobare
Decizie nr.44/1999   (A.N.R.E.)
Decizie nr.127/2000   (A.N.R.E.)
tarife, prețuri, criterii, metode calcul, stabilire de A.N.R.E., condiții
O.U.G. nr.29/1998
titulari de licențe, raport financiar, procedura de întocmire
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.567/1999
O. nr.20/2001   (A.N.R.E.)
uz casnic, tarife, scutite de TVA, condiții
O.U.G. nr.17/2000
vezi:  zone de protecție și de siguranță
vânzare-cumpărare, aprobarea metodologiei de stabilire
Decizie nr.126/2000   (A.N.R.E.)


Vineri, 19 iulie 2024, 02:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.