HOTĂRÂRI
emise în anul 2012 de catre Guvern
   1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1199 | 1200..1292   

  1.   H.G. nr.1/04-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă și a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor
-
  2.   H.G. nr.2/04-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 9 septembrie 2011 și la Paris la 27 septembrie 2011, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului "Inițiativa Copiii Străzii", semnat la București la 22 noiembrie 2005 și la Paris la 5 decembrie 2005
-
  3.   H.G. nr.3/04-01-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Consolidare și restaurare Cazino Constanța", realizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A
-
  4.   H.G. nr.4/04-01-2012 
HOTĂRÂRE privind asistența acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialiști în domenii de interes pentru acest stat
-
  5.   H.G. nr.5/04-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
-
  6.   H.G. nr.7/04-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 330/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  7.   H.G. nr.8/11-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
-
  8.   H.G. nr.9/11-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
A
  9.   H.G. nr.10/11-01-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
-
  10.   H.G. nr.11/11-01-2012 
HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură
-
  11.   H.G. nr.12/11-01-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, semnat la București la 24 februarie 2011, pentru completarea înțelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziția Ambasadei României în Republica Moldova și a Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor si apartamentelor cu suprafețe locative echivalente pe care le au în folosință, semnată la Chișinău la 21 aprilie 1995
-
  12.   H.G. nr.13/11-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 823/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării "Construcția variantei de ocolire Deva și Orăștie la profil de autostradă"
-
  13.   H.G. nr.14/11-01-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Centru social cu destinație multifuncțională municipiul Arad, județul Arad" din cadrul Proiectului privind incluziunea socială
-
  14.   H.G. nr.15/11-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna
-
  15.   H.G. nr.16/11-01-2012 
Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2012, 2013 și 2014, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
-
  16.   H.G. nr.17/11-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
A
  17.   H.G. nr.18/11-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administrației Prezidențiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Național de Artă al României
-
  18.   H.G. nr.19/11-01-2012 
HOTĂRÂRE privind modificarea nr. crt. 16.2, a totalului de locuințe județul Sibiu și a totalului general de locuințe din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora
-
  19.   H.G. nr.20/11-01-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice
-
  20.   H.G. nr.21/11-01-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
-
  21.   H.G. nr.22/11-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2010 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru procurori, judecători, magistrați-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor
-
  22.   H.G. nr.23/11-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii și înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente unor obiective din domeniul public al statului
-
  23.   H.G. nr.24/11-01-2012 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a unui imobil trecut în domeniul public al statului
-
  24.   H.G. nr.25/18-01-2012 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei suprafețe totale de teren de 10.546 m2, trecută în proprietatea publică a statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-turnu Severin"
-
  25.   H.G. nr.26/18-01-2012 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Tulcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune si casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobe inventarului centralizat al bunurilor din al statului
-
  26.   H.G. nr.27/18-01-2012 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții "Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15" și "Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15", precum și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Brașov, Tronson I - DN 1 DN 11 și Tronson III - DN13-DN1"
-
  27.   H.G. nr.28/18-01-2012 
HOTĂRÂRE privind desființarea unor unități sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenței medicale a fost transferat către autoritățile administrației publice locale din județele Prahova și Buzău
-
  28.   H.G. nr.29/18-01-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru achiziția de servicii de consultanță și reprezentare juridică, asistență tehnică, expertiză, traducere autorizată
-
  29.   H.G. nr.30/18-01-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum și pentru aprobarea modului de gestionare a acestora
-
  30.   H.G. nr.31/18-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
-
  31.   H.G. nr.32/18-01-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând 7 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora
-
  32.   H.G. nr.33/18-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea economică, științifică și tehnică, semnat la Islamabad la 12 septembrie 2011
-
  33.   H.G. nr.34/18-01-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitățile cu caracter specific prestate de Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A
-
  34.   H.G. nr.35/18-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al județului lași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul lași
-
  35.   H.G. nr.36/18-01-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  36.   H.G. nr.37/18-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști
-
  37.   H.G. nr.38/18-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice m Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. București
A
  38.   H.G. nr.39/18-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A. București
-
  39.   H.G. nr.40/25-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operațiunilor de urgență întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din luna iulie 2008
-
  40.   H.G. nr.41/25-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013
-
  41.   H.G. nr.42/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvețian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București la 14 decembrie 2001
-
  42.   H.G. nr.43/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar aferente părții dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
  43.   H.G. nr.44/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru Agenția de Plăti pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, a unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Alba lulia
-
  44.   H.G. nr.45/25-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 17,0756 ha, proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului "Deschiderea și punerea în exploatare a zăcământului de marmură pentru perimetrul de exploatare Dealul Maria, localitatea Ruschița, județul Caraș-Severin"
-
  45.   H.G. nr.46/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare, a unui sector de drum național aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în vederea realizării proiectelor prioritare de interes național și european
-
  46.   H.G. nr.47/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părți de imobil aflat în proprietatea publică a statului
-
  47.   H.G. nr.48/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
-
  48.   H.G. nr.49/25-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii privind activitatea de privatizare pe anul 2012
-
  49.   H.G. nr.50/25-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
A
  50.   H.G. nr.51/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind desființarea Spitalului de Pediatrie Bacău și reorganizarea Spitalului Județean de Urgență Bacău
-
  51.   H.G. nr.52/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind desființarea unor unități sanitare publice cu paturi din municipiul Botoșani și reorganizarea Spitalului Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani
-
  52.   H.G. nr.53/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali
V
  53.   H.G. nr.54/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita
-
  54.   H.G. nr.55/25-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
-
  55.   H.G. nr.56/25-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilește aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
  56.   H.G. nr.57/30-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011
-
  57.   H.G. nr.58/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația din județele Argeș, Călărași, Dâmbbvița, Ialomița și'Giurgiu
-
  58.   H.G. nr.59/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
-
  59.   H.G. nr.60/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și din administrarea Academiei Române Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite
-
  60.   H.G. nr.61/01-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, a terenului forestier în suprafață de 37,3719 ha, proprietate publică a orașului Cavnic, în vederea realizării obiectivului "Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei"
-
  61.   H.G. nr.62/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, precum și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  62.   H.G. nr.63/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, precum și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  63.   H.G. nr.64/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei suprafețe totale de teren de 318 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
-
  64.   H.G. nr.65/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri în suprafață totală de 73.262 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de interes național "Autostrada București-Brașov, tronson București-Ploiești"
-
  65.   H.G. nr.66/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și a Muzeului Național al Satului "Dimitrie Guști"
-
  66.   H.G. nr.67/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2012, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
-
  67.   H.G. nr.68/01-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor
A
  68.   H.G. nr.69/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări
V
  69.   H.G. nr.70/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj și transmiterea acestora în domeniul public al comunei Aghireșu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireșu din județul Cluj
-
  70.   H.G. nr.71/02-02-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru municipiul Mangalia, județul Constanța
-
  71.   H.G. nr.72/02-02-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
-
  72.   H.G. nr.73/02-02-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A. pentru perioada 2012-2015
-
  73.   H.G. nr.74/02-02-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015
-
  74.   H.G. nr.75/02-02-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CER." - SA. în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov, și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  75.   H.G. nr.76/06-02-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru orașul Horezu, județul Vâlcea
-
  76.   H.G. nr.77/08-02-2012 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către domnul Dezmeri Ștefan-loan
-
  77.   H.G. nr.78/08-02-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea plății serviciului datoriei publice externe
-
  78.   H.G. nr.79/08-02-2012 
HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor de urgență, cu titlu gratuit, Guvernului Republicii Bulgaria
-
  79.   H.G. nr.80/08-02-2012 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  80.   H.G. nr.81/08-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila
-
  81.   H.G. nr.82/14-02-2012 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru populația din județele Brăila, Buzău, Călărași și Vrancea
-
  82.   H.G. nr.83/14-02-2012 
HOTĂRÂRE privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică
-
  83.   H.G. nr.84/14-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați
-
  84.   H.G. nr.85/21-02-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de căderile masive de zăpadă și viscol în unele județe ale țării
-
  85.   H.G. nr.86/21-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2012
-
  86.   H.G. nr.87/21-02-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - SA., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  87.   H.G. nr.88/21-02-2012 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov", precum și trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov" în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov
-
  88.   H.G. nr.89/21-02-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
-
  89.   H.G. nr.90/21-02-2012 
HOTĂRÂRE privind organizarea în perioada 1-14 iulie 2012, la București, a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinței pârtilor contractante la Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice
-
  90.   H.G. nr.91/21-02-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
-
  91.   H.G. nr.92/21-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
-
  92.   H.G. nr.93/21-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
-
  93.   H.G. nr.94/23-02-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
-
  94.   H.G. nr.95/28-02-2012 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru populația din județele Bacău, Buzău, Caraș-Severin, Dolj, Galați, lași, Mehedinți, Neamț și Vrancea
-
  95.   H.G. nr.96/28-02-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Mediului și Pădurilor, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum și pentru aprobarea modului de gestionare a acestora
-
  96.   H.G. nr.97/28-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative
-
  97.   H.G. nr.98/28-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011
-
  98.   H.G. nr.99/28-02-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională a Huilei - SA. Petroșani
-
  99.   H.G. nr.100/28-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și la activitatea de cadastru și publicitate imobiliară
-


Duminică, 04 decembrie 2022, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.