ORDINE
emise în anul 2012 de catre Ministerul Sănătății
   1..99 | 100..118   

  100.   O. nr.1.266/10-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea cap. I pct. 3 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice
A
  101.   O. nr.1.268/11-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
-
  102.   O. nr.1.272/12-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de director general al Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București și pentru ocuparea posturilor de director de institut de medicină legală
-
  103.   O. nr.3.883/1278/266/20-11,14-12,19-12-2012 (M.M.P., M.S., M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006 privind aprobarea Procedurii naționale de omologare a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană
-
  104.   O. nr.1.279/14-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condițiilor de funcționare și monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase
V
  105.   O. nr.1.284/17-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice
A
  106.   O. nr.1288/4050/18-12-2012 (M.S., M.M.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului sănătății nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor rezultate din activitatea medicală
-
  107.   O. nr.1.292/18-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice pentru achiziția publică centralizată, la nivel național, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto
-
  108.   O. nr.1.293/18-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind înființarea și funcționarea Registrului național de boli cardiovasculare
-
  109.   O. nr.1.294/6.555/18-12,20-12-2012 (M.S., M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
A
  110.   O. nr.1.322/20-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici din unitățile sanitare cu paturi
-
  111.   O. nr.1.330/880/20-12,19-12-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
A
  112.   O. nr.1331/877/20-12,18-12-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienți acuți, pe baza clasificării spitalelor în funcție de competență
A
  113.   O. nr.1333/6556/20-12-2012 (M.S., M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidențiat în specialitatea Medicină de urgență
-
  114.   O. nr.1.334/878/20-12,18-12-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de feănătate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, și de prelungire a aplicabilității acestuia până la data ele 28 februarie 2013
-
  115.   O. nr.1.336/21-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
  116.   O. nr.1.349/21-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 232/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov al Municipiului București și al Județului Ilfov
A
  117.   O. nr.1.425/28-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea pozițiilor nr. 4 si 20 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
-
  118.   O. nr.1.426/28-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
-


Joi, 07 decembrie 2023, 08:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.