Monitorul Oficial
nr. 199/27 martie 2003

Publicare
  1.   L. nr.91/18-03-2003 
LEGE pentru aderarea României la Convenția privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998
-
  2.   D. nr.136/17-03-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenția privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998
-
  3.   O. nr.558/24-12-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. București
T
  4.   O. nr.16/16-01-2003 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București
T
  5.   O. nr.174/207/04-03,14-03-2003 (M.A.A.P., M.S.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normei privind condițiile tehnice de calitate ale orzului pentru fabricarea berii
V
  6.   Decizie nr.57/13-03-2003 (C.N.A.)
DECIZIE privind protecția minorilor în cadrul serviciilor de programe
A


Joi, 09 februarie 2023, 14:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.