Monitorul Oficial
nr. 243/9 aprilie 2003

Publicare
  1.   L. nr.110/02-04-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte
-
  2.   D. nr.175/01-04-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte
i
  3.   L. nr.111/02-04-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor
A
  4.   D. nr.176/01-04-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor
i
  5.   D.C.C. nr.84/25-02-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaș și a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/1998, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/1998
-
  6.   D.C.C. nr.85/25-02-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaș și a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/1998
-
  7.   O. nr.289/27-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice
A
  8.   O. nr.459/04-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
A
  9.   O. nr.3.571/18-03-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003
V
  10.   /09-04-2003 
TABLOUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI întocmit în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
i


Vineri, 02 iunie 2023, 19:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.