Monitorul Oficial
nr. 259/14 aprilie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.126/27-03-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (5) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
-
  2.   O.U.G. nr.23/10-04-2003 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2003
-
  3.   H.G. nr.405/02-04-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare în domeniul sănătății și științelor medicale, semnat la Alger la 13 ianuarie 2003
-
  4.   H.G. nr.408/02-04-2003 
HOTĂRÂRE privind aplicarea prevederilor art. 8 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare și pentru salariații Corului Național de Cameră "Madrigal"
A
  5.   H.G. nr.409/02-04-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Sibarex" - S.A.
I
  6.   H.G. nr.410/02-04-2003 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea retehnologizării Stației electrice de 400/220 kV Roșiori, județul Satu Mare
I
  7.   H.G. nr.413/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
I
  8.   H.G. nr.414/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea Stadionului Național situat în incinta Complexului Sportiv Național "Lia Manoliu", proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
i


Vineri, 01 martie 2024, 20:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.