Monitorul Oficial
nr. 277/19 aprilie 2003

Publicare
  1.   L. nr.146/14-04-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a țărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002
-
  2.   D. nr.222/11-04-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a țărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002
i
  3.   L. nr.148/14-04-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002
-
  4.   D. nr.224/11-04-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002
i
  5.   L. nr.151/14-04-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
A
  6.   D. nr.227/11-04-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
-
  7.   H.G. nr.431/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind realizareaa noului tip de colant de viză
A
  8.   H.G. nr.432/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condițiilor și a procedurii de atestare a stațiunilor turistice, precum și pentru declararea unor localități ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local
V
  9.   H.G. nr.440/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură și stabilirea nivelului maxim al sumelor care pot fi acordate ca despăgubiri
I
  10.   H.G. nr.441/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare persoanelor care beneficiază de protecție în cadrul instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap și pentru alocarea unor sume de la bugetul de stat destinate protecției speciale a persoanelor cu handicap
I
  11.   H.G. nr.451/18-04-2003 
HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru poporul irakian
I
  12.   O. nr.125/14-04-2003 (M.C.T.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru adoptarea unor măsuri privind importul sau comercializarea telefoanelor mobile
-
  13.   O. nr.529/16-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind depunerea în format electronic a declarațiilor de impozite și taxe
A
  14.   C. nr.14/17-04-2003 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind zilele bancare în perioada 29 aprilie - 2 mai 2003
A
  15.   C. nr.15/17-04-2003 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind modificarea termenului aferent raportărilor de prudență bancară întocmite de băncile persoane juridice române cărora le este aplicabil Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 18:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.