Monitorul Oficial
nr. 351/22 mai 2003

Publicare
  1.   L. nr.201/16-05-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
-
  2.   D. nr.295/15-05-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
i
  3.   L. nr.202/16-05-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice
-
  4.   D. nr.296/15-05-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice
i
  5.   L. nr.204/16-05-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni
A
  6.   D. nr.298/15-05-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni
i
  7.   L. nr.205/16-05-2003 
LEGE pentru înființarea comunei Negrilești, prin reorganizarea comunei Bârsești, județul Vrancea
-
  8.   D. nr.299/15-05-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Negrilești, prin reorganizarea comunei Bârsești, județul Vrancea
i
  9.   L. nr.206/16-05-2003 
LEGE pentru înființarea comunei Ploscuțeni, prin reorganizarea comunei Homocea, județul Vrancea
-
  10.   D. nr.300/15-05-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Ploscuțeni, prin reorganizarea comunei Homocea, județul Vrancea
i
  11.   L. nr.207/16-05-2003 
LEGE pentru înființarea comunei Popești, prin reorganizarea comunei Urechești, județul Vrancea
-
  12.   D. nr.301/15-05-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Popești, prin reorganizarea comunei Urechești, județul Vrancea
i
  13.   L. nr.208/16-05-2003 
LEGE pentru înființarea comunei Păulești, prin reorganizarea comunei Tulnici, județul Vrancea
-
  14.   D. nr.302/15-05-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Păulești, prin reorganizarea comunei Tulnici, județul Vrancea
i
  15.   L. nr.209/16-05-2003 
LEGE pentru înființarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, județul Suceava
-
  16.   D. nr.303/15-05-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, județul Suceava
i
  17.   L. nr.211/16-05-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
A
  18.   D. nr.305/15-05-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
i
  19.   H.C.D. nr.3/19-05-2003 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
i
  20.   O. nr.15/16-05-2003 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societății Comerciale "KOYO" - S.A. Alexandria și a Companiei Naționale a Lignitului Oltenia pentru locul de consum Exploatarea minieră Mehedinți
i
  21.   O. nr.252/03-04-2003 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile și modul de acordare și utilizare, precum și controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătățirilor funciare, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 481/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile și modul de acordare și utilizare, precum și controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătățirilor funciare ale asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații
-
  22.   O. nr.339/19-05-2003 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Listei cuprinzând indicațiile geografice protejate și recunoscute în România pentru produse alimentare
A


Joi, 30 mai 2024, 18:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.