Monitorul Oficial
nr. 371/30 mai 2003

Publicare
  1.   L. nr.226/23-05-2003 
LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente, România", semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2001 și la București la 17 aprilie 2002
-
  2.   D. nr.324/22-05-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente, România", semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2001 și la București la 17 aprilie 2002
i
  3.   O. nr.16/22-05-2003 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2003 privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizațiilor și licențelor, precum și a contribuțiilor agenților economici pe anul 2003
-


Vineri, 03 februarie 2023, 15:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.