Monitorul Oficial
nr. 516/17 iulie 2003

Publicare
  1.   L. nr.307/08-07-2003 
LEGE pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
-
  2.   D. nr.442/07-07-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
-
  3.   L. nr.309/08-07-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor
-
  4.   D. nr.444/07-07-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor
-
  5.   L. nr.310/08-07-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
-
  6.   D. nr.445/07-07-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
-
  7.   L. nr.330/08-07-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2002 privind societățile de credit ipotecar
A
  8.   D. nr.466/07-07-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2002 privind societățile de credit ipotecar
-
  9.   L. nr.331/08-07-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
A
  10.   D. nr.467/07-07-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
-
  11.   H.G. nr.806/03-07-2003 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului
i
  12.   H.G. nr.814/03-07-2003 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru Teatrul Național "I. L. Caragiale" din București
i
  13.   H.G. nr.815/03-07-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății de către România a contribuției anuale la inițiativa "The New Defence Agenda"
I
  14.   O. nr.309/23-04-2003 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Programelor de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, păsări, albine și viermi de mătase din România
-
  15.   O. nr.559/09-06-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu
-


Marți, 07 februarie 2023, 08:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.