Monitorul Oficial
nr. 568/7 august 2003

Publicare
  1.   O. nr.61/30-07-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind instituirea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A
I
  2.   O. nr.502/04-08-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind contractul-tip de vânzare-cumpărare a tutunului brut
V
  3.   O. nr.503/04-08-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind autorizarea unităților prim-procesatoare de tutun
-
  4.   O. nr.508/30-07-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de verificare și avizare a documentațiilor în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 865/2003, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
V
  5.   O. nr.682/18-07-2003 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București
i
  6.   O. nr.4.636/24-07-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003
i
  7.   N. nr.8/01-08-2003 (B.N.R.)
NORME privind modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare
A


Joi, 09 februarie 2023, 14:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.