Monitorul Oficial
nr. 626/2 septembrie 2003

Republicare:
  1.   L. nr.60/29-10-1974 
LEGE Legea sanitară veterinara
A
Publicare
  2.   H.G. nr.1.009/22-08-2003 
HOTĂRÂRE privind producția și finanțarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW", în anul 2004
I
  3.   H.G. nr.1.010/22-08-2003 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar, constând din materiale de construcții și reparat case, pentru populația sinistrată din județele Botoșani, Caraș-Severin, Neamț, Prahova și Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-iulie 2003
I
  4.   H.G. nr.1.011/22-08-2003 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Bistrița-Năsăud
I
  5.   H.G. nr.1.013/22-08-2003 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. și Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., unități economice de interes public național, aflate sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
I


Luni, 20 mai 2024, 00:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.