Monitorul Oficial
nr. 737/22 octombrie 2003

Publicare
  1.   O. nr.232/15-10-2003 (B.R.M.L.)
ORDIN al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală "NML 022-03 Cronotahografe"
-
  2.   O. nr.373/99/04-08,28-08-2003 (M.M.S.S.F., M.E.C.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului economiei și comerțului pentru stabilirea documentelor justificative și a modalității de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav
-
  3.   O. nr.525/13-10-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor și sancționării contravențiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor destinate acestora, la funcționarea unităților de reparații și reconstrucție a vehiculelor, a stațiilor de inspecție tehnică, precum și la metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice
A
  4.   O. nr.1.395/09-10-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora
-


Marți, 23 iulie 2024, 11:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.