Monitorul Oficial
nr. 744/23 octombrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.422/20-10-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
-
  2.   D. nr.647/17-10-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
-
  3.   L. nr.424/20-10-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului către Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale
i
  4.   D. nr.649/17-10-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului către Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale
-
  5.   L. nr.425/20-10-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
i
  6.   D. nr.650/17-10-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
-
  7.   L. nr.426/20-10-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
A
  8.   D. nr.651/17-10-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
-
  9.   L. nr.427/20-10-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
i
  10.   D. nr.652/17-10-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
  11.   L. nr.428/20-10-2003 
LEGE pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
  12.   D. nr.653/17-10-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
  13.   O.U.G. nr.98/14-10-2003 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
-
  14.   H.G. nr.1.211/14-10-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Multiproduct"
-


Joi, 01 iunie 2023, 04:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.