Monitorul Oficial
nr. 836/25 noiembrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.459/12-11-2003 
LEGEA Corpului Agronomic din România
V
  2.   D. nr.719/10-11-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii Corpului Agronomic din România
i
  3.   L. nr.460/12-11-2003 
LEGE privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
V
  4.   D. nr.720/10-11-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
i
  5.   L. nr.479/12-11-2003 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
V
  6.   D. nr.746/12-11-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
i
  7.   L. nr.481/12-11-2003 
LEGE pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
A
  8.   D. nr.748/12-11-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
i
  9.   D. nr.683/30-10-2003 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru ofițeri din Ministerul Apărării Naționale
i
  10.   D. nr.684/30-10-2003 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
i
  11.   D.C.C. nr.381/14-10-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. 3 din Codul penal și ale art. 279 și 284 din Codul de procedură penală
V
  12.   O. nr.830/12-11-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatului de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum și pentru acordarea autorizației și certificatului de operare pentru manevră agenților economici care efectuează numai operațiuni de manevră feroviară
A


Duminică, 14 aprilie 2024, 13:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.