Monitorul Oficial
nr. 915/20 decembrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.543/18-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  2.   D. nr.856/17-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
i
  3.   L. nr.545/18-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59 /2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
A
  4.   D. nr.858/17-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
i
  5.   L. nr.553/18-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2003
-
  6.   D. nr.866/17-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2003
i
  7.   L. nr.554/18-12-2003 
LEGE privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități
A
  8.   D. nr.867/17-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități
i
  9.   L. nr.555/18-12-2003 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
-
  10.   D. nr.868/17-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
i
  11.   O. nr.314/05-12-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice C 15 N-2003 "Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția, montarea, exploatarea, repararea și verificarea conductelor de abur și apă fierbinte sub presiune"
-
  12.   O. nr.1.008/10-12-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind executarea hidroizolației cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuți", indicativ MP 029-03
-
  13.   Decizie nr.1.076/18-12-2003 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE privind stabilirea gradului de deschidere a pieței interne a gazelor naturale
A
  14.   O. nr.1.075/216/18-12-2003 (A.N.R.G.N., A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
A


Joi, 30 noiembrie 2023, 00:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.