Monitorul Oficial
nr. 938/24 decembrie 2003

Publicare
  1.   O. nr.1.186//898/17-12-2003 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de öigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec și a normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec
A
  2.   L. nr.576/22-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina
-
  3.   D. nr.893/19-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina
i
  4.   L. nr.579/22-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "Romag-Termo" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
  5.   D. nr.896/19-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "Romag-Termo" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
i
  6.   L. nr.580/22-12-2003 
LEGE privind modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
A
  7.   D. nr.897/19-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
i
  8.   L. nr.581/22-12-2003 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activității agenților imobiliari
-
  9.   D. nr.898/19-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activității agenților imobiliari
i
  10.   L. nr.593/22-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iași, în scopul retehnologizării acesteia
-
  11.   D. nr.912/22-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iași, în scopul retehnologizării acesteia
i
  12.   L. nr.594/22-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
-
  13.   D. nr.913/22-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
i
  14.   O. nr.1.819/18-12-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
A


Joi, 09 februarie 2023, 08:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.