Monitorul Oficial
nr. 8/7 ianuarie 2004

Publicare
  1.   L. nr.592/22-12-2003 
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
V
  2.   D. nr.911/22-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
i
  3.   H.G. nr.1.535/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie
-
  4.   H.G. nr.1.559/18-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităților contractante care au obligația de a aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice și produsele care urmează să fie achiziționate prin procedura de licitație electronică
-
  5.   O. nr.702/17-12-2003 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea minereurilor
V
  6.   O. nr.1.018/10-12-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-B4 "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediția 01/2003
A


Vineri, 01 martie 2024, 20:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.