Monitorul Oficial
nr. 49/20 ianuarie 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.457/02-12-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
V
  2.   H.G. nr.1.622/23-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată de reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, pentru Guvernul României, și de reprezentantul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Zagreb la 12 august 2003 și la București la 5 septembrie 2003, cu privire la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la București la 27 martie 2000
-
  3.   H.G. nr.11/08-01-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum și pentru achiziționarea de juninci și instalații zootehnice și pentru aprobarea normelor metodologice
-
  4.   H.G. nr.14/08-01-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației "George C. Marshall - România" ca fiind de utilitate publică
I
  5.   H.G. nr.15/08-01-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
A
  6.   O. nr.393/23-12-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securității utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate
-
  7.   O. nr.1.225/5031/24-12,26-09-2003 (M.S., M.E.C.T)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă
A


Joi, 28 septembrie 2023, 01:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.