Monitorul Oficial
nr. 108/5 februarie 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.14/22-01-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
V
  2.   H.G. nr.59/22-01-2004 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Casei Județene de Pensii Dolj a unor imobile și a unui teren proprietate publică a statului
i
  3.   H.G. nr.61/22-01-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unui mijloc fix din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în patrimoniul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Cluj
i
  4.   H.G. nr.62/22-01-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu
i
  5.   H.G. nr.64/22-01-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2004
-
  6.   O. nr.374/19-12-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 9/1- 2003, ediția, 1, "Cerințe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalațiile mecanice sub presiune și la instalațiile de ridicat. Partea 1: Oțel"
A
  7.   O. nr.375/19-12-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 9/2- 2003, ediția, 1, "Cerințe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalațiile mecanice sub presiune și la instalațiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu și aliaje de aluminiu"
A
  8.   O. nr.376/19-12-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 9/3- 2003, ediția, 1, "Cerințe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalațiile mecanice sub presiune și la instalațiile de ridicat. Partea 3: Polietilenă de înaltă densitate"
A


Vineri, 19 aprilie 2024, 06:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.