Monitorul Oficial
nr. 124/11 februarie 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.479/09-12-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare
V
  2.   D.C.C. nr.17/22-01-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare
V
  3.   O. nr.377/19-12-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 10- 2003, ediția 1, "Examinarea cu ultrasunete a tablelor folosite la instalațiile mecanice sub presiune și la instalațiile de ridicat"
A
  4.   O. nr.378/19-12-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 11- 2003, ediția 1, "Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive la instalații mecanice sub presiune și la instalații de ridicat"
A
  5.   O. nr.379/19-12-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 12- 2003, ediția 1, "Măsurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalațiilor mecanice sub presiune și ale instalațiilor de ridicat"
A
  6.   O. nr.380/19-12-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 13- 2003, ediția 1, "Examinarea cu radiații penetrante a îmbinărilor sudate cap la cap ale componentelor instalațiilor mecanice sub presiune și ale instalațiilor de ridicat"
A
  7.   O. nr.381/19-12-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 14- 2003, ediția 1, "Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări distructive asupra materialelor utilizate la instalații mecanice sub presiune și la instalații de ridicat"
A


Vineri, 19 aprilie 2024, 06:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.