Monitorul Oficial
nr. 181/2 martie 2004

Rectificare:
  1.   H.G. nr.1.492/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
i
Publicare
  2.   L. nr.18/24-02-2004 
LEGE pentru înființarea comunei Holbav prin reorganizarea comunei Vulcan, județul Brașov
-
  3.   D. nr.76/23-02-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Holbav prin reorganizarea comunei Vulcan, județul Brașov
i
  4.   H.G. nr.234/20-02-2004 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Casei Județene de Pensii Harghita a unui imobil și a unui teren proprietate publică a statului
i
  5.   H.G. nr.246/26-02-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului
A
  6.   O. nr.336/26-02-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii martie 2004
-
  7.   O. nr.337/26-02-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 1.824/2003 și nr. 1.825/2003
-


Luni, 20 martie 2023, 17:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.