Monitorul Oficial
nr. 184/3 martie 2004

Publicare
  1.   L. nr.11/24-02-2004 
LEGE pentru formularea unei rezerve la Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei convenții, a autorităților competente
-
  2.   D. nr.69/23-02-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru formularea unei rezerve la Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei convenții, a autorităților competente
i
  3.   L. nr.12/24-02-2004 
LEGE privind declararea ca oraș a comunei Săcueni, județul Bihor
-
  4.   D. nr.70/23-02-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea ca oraș a comunei Săcueni, județul Bihor
i
  5.   O. nr.3/13-02-2004 (B.N.R.)
ORDIN pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001
A


Vineri, 27 ianuarie 2023, 06:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.