Monitorul Oficial
nr. 188/4 martie 2004

Publicare
  1.   L. nr.19/24-02-2004 
LEGE pentru înființarea comunei Văleni prin reorganizarea comunei Botești, județul Neamț
-
  2.   D. nr.77/23-02-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Văleni prin reorganizarea comunei Botești, județul Neamț
i
  3.   O. nr.57/24-02-2004 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare Runda nr. 37/2004
V
  4.   O. nr.126/18-02-2004 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată
A


Luni, 06 februarie 2023, 11:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.