Monitorul Oficial
nr. 336/16 aprilie 2004

Publicare
  1.   L. nr.108/07-04-2004 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale
A
  2.   D. nr.230/06-04-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale
i
  3.   L. nr.111/07-04-2004 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști
A
  4.   D. nr.233/06-04-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști
i
  5.   L. nr.112/07-04-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
  6.   D. nr.234/06-04-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
i
  7.   L. nr.113/07-04-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  8.   D. nr.235/06-04-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
i
  9.   L. nr.114/07-04-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
  10.   D. nr.236/06-04-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
i
  11.   O.U.G. nr.17/07-04-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii
V
  12.   O. nr.35/07-04-2004 (A.P.A.P.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Republica" - S.A. București
-


Marți, 28 martie 2023, 21:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.