Monitorul Oficial
nr. 349/21 aprilie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.515/07-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
-
  2.   H.G. nr.516/07-04-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție la Biserica Ortodoxă Română "Schimbarea la Față" din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului
i
  3.   H.G. nr.517/07-04-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
i
  4.   H.G. nr.519/07-04-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenții de pază care își desfășoară activitatea în cadrul societăților specializate de pază și protecție
A
  5.   H.G. nr.520/07-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului în domeniul protecției mediului și gospodăririi resurselor de apă dintre Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Mediului și Protecției Naturii și Ministerul Minelor, Energiei și Hidraulicii din Republica Senegal, semnat la Dakar la 2 iunie 2003
-
  6.   H.G. nr.521/07-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Gospodăririi și Dezvoltării Resurselor de Apă din Kenya privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la București la 5 mai 2003
-
  7.   H.G. nr.526/07-04-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea din Oradea
i
  8.   H.G. nr.529/07-04-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investiții cuprinse în prima fază a Programului de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii, SAMTID
I
  9.   O. nr.174/07-04-2004 (O.R.N.I.S.S.)
ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea entităților evaluatoare a conformității containerelor destinate protecției informațiilor clasificate
A
  10.   O. nr.417/13-04-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind înființarea unității de transport neonatal specializat
-
  11.   O. nr.418/13-04-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind identificarea nou-născutului la naștere
V


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 23:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.