Monitorul Oficial
nr. 408/6 mai 2004

Publicare
  1.   L. nr.120/19-04-2004 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
A
  2.   D. nr.248/14-04-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
i
  3.   D.C.C. nr.81/02-03-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 38 alin. (2) lit. y) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, ale art. 31 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, ale art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 lit. c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, ale art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
V
  4.   D.C.C. nr.149/25-03-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
V
  5.   O. nr.58/19/25-02,09-04-2004 (A.N.R.M., M.M.G.A.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, precum și reglementarea modului de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere
A
  6.   O. nr.255/16-04-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind organizarea controlului în sectorul plantelor ornamentale și florilor
-


Sâmbătă, 25 mai 2024, 14:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.