Monitorul Oficial
nr. 470/26 mai 2004

Publicare
  1.   O. nr.584/219/19-05,26-04-2004 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
-
  2.   L. nr.190/24-05-2004 
LEGE privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii
-
  3.   D. nr.354/20-05-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii
i
  4.   L. nr.191/24-05-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
-
  5.   D. nr.355/21-05-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
i
  6.   L. nr.195/25-05-2004 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
A
  7.   D. nr.360/24-05-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
i
  8.   O. nr.358/19-05-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale, cu modificările și completările ulterioare
-


Duminică, 14 iulie 2024, 20:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.