Monitorul Oficial
nr. 509/7 iunie 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.218/06-05-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
V
  2.   O.U.G. nr.41/27-05-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
-
  3.   H.G. nr.802/19-05-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001
A
  4.   H.G. nr.839/27-05-2004 
HOTĂRÂRE privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice și din creșe
A
  5.   H.G. nr.844/03-06-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafețe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
i
  6.   H.G. nr.845/03-06-2004 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
i
  7.   H.G. nr.847/03-06-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială
A
  8.   H.G. nr.849/03-06-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru reabilitarea și consolidarea unor lăcașuri de cult
i
  9.   H.G. nr.850/03-06-2004 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcții și reparat case, familiilor din comunele Copălău și Hlipiceni, județul Botoșani, pentru strămutarea sau consolidarea gospodăriilor afectate de alunecările de teren
i
  10.   H.G. nr.851/03-06-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a orașului Săcueni și din administrarea Consiliului Local al Orașului Săcueni, județul Bihor, în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național, precum și încadrarea funcțională a acestora ca drum național
I


Luni, 20 mai 2024, 00:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.