Monitorul Oficial
nr. 681/29 iulie 2004

Publicare
  1.   L. nr.346/14-07-2004 
LEGE privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
A
  2.   D. nr.595/13-07-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
i
  3.   H.G. nr.1.105/15-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România și Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice și Gospodăririi Apelor din Olanda privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor, semnat la București la 14 aprilie 2004
-
  4.   O. nr.384/22-06-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate
-
  5.   O. nr.395/29-06-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare
A
  6.   O. nr.1.059/02-06-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea derogării de la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protecția mediului/RACR-PM, ediția 2/2003
-
  7.   H. nr.249/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit 24 IANUARIE RUGINOASA OC
i
  8.   H. nr.250/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit FLAMURA SCÂNTEIA OC
i
  9.   H. nr.251/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit POIANA SCHITU DUCA OC
i


Vineri, 14 iunie 2024, 15:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.