Monitorul Oficial
nr. 697/3 august 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.125/15-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
A
  2.   H.G. nr.1.139/23-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 751/2002 privind înființarea Comisiei de atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic și pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici și de avizare pentru derularea activității de impresariat artistic
A
  3.   H.G. nr.1.142/23-07-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală, derulat prin Ministerul Administrației și Internelor, ciclul I, etapa III
i
  4.   H.G. nr.1.145/23-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată
A
  5.   O. nr.484/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT CR11-2003, ediția 1, "Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive la instalații mecanice sub presiune și la instalații de ridicat", aprobate prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 378/2003
A
  6.   O. nr.485/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT CR 12-2003, ediția 1, "Măsurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalațiilor mecanice sub presiune și ale instalațiilor de ridicat", aprobate prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 379/2003
-
  7.   O. nr.486/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT CR 13-2003, ediția 1, "Examinarea cu radiații penetrante a îmbinărilor sudate cap la cap ale componentelor instalațiilor mecanice sub presiune și ale instalațiilor de ridicat", aprobate prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 380/2003
A
  8.   O. nr.487/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT CR 14-2003, ediția 1, "Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări distructive asupra materialelor utilizate la instalații mecanice sub presiune și la instalații de ridicat", aprobate prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 381/2003
A
  9.   O. nr.488/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R6-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau de materiale", aprobate prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 577/2002
-
  10.   O. nr.489/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R7-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - telecabine", aprobate prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 108/2003
-


Vineri, 19 aprilie 2024, 05:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.