Monitorul Oficial
nr. 715/6 august 2004

Publicare
  1.   O.G. nr.57/29-07-2004 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
V
  2.   O.G. nr.58/29-07-2004 
ORDONANȚĂ privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
V
  3.   O.G. nr.59/29-07-2004 
ORDONANȚĂ privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
-
  4.   H.G. nr.1.207/29-07-2004 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
A
  5.   H.G. nr.1.208/29-07-2004 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
-
  6.   H.G. nr.1.213/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Ovidiu Grecea din funcția de prefect al municipiului București
i
  7.   H.G. nr.1.214/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Alexandru Dan Darabont în funcția de prefect al municipiului București
i
  8.   H.G. nr.1.215/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Enache Barbu din funcția de prefect al județului Caraș-Severin
i
  9.   H.G. nr.1.216/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Gheorghe Cahniță în funcția de prefect al județului Caraș-Severin
i
  10.   H.G. nr.1.217/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
i
  11.   H.G. nr.1.218/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcții și de reparat case, familiilor din județele Bacău, Buzău și Suceava, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 28 iulie - 1 august 2004
i
  12.   H.G. nr.1.219/05-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea finanțării proiectului "Participarea României la Bienala de Arhitectură de la Veneția" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
-


Luni, 06 februarie 2023, 11:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.