Monitorul Oficial
nr. 717/9 august 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.265/22-06-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare
V
  2.   D.C.C. nr.266/22-06-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  3.   D.C.C. nr.273/24-06-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
V
  4.   O. nr.407/27-07-2004 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învățământului universitar
-
  5.   O. nr.456/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea Prescripției tehnice PT A1-2002 "Cerințe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 397/2002
A
  6.   O. nr.457/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea Prescripției tehnice PT A2-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea și verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 367/2003
A
  7.   O. nr.462/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea Prescripției tehnice PT C4/1-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea și verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 305/2003
A
  8.   O. nr.474/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT CR 5-2003, ediția 1, "Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive la instalațiile mecanice sub presiune și la instalațiile de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 368/2003
A
  9.   O. nr.475/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT CR 6-2003, ediția 1, "Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale instalațiilor mecanice sub presiune și ale instalațiilor de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 369/2003
A
  10.   O. nr.492/13-07-2004 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea caracteristicilor siglei Agenției Naționale de Administrare Fiscală
A
  11.   H. nr.325/26-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit JIBOANA JIBOU OC
i
  12.   H. nr.326/26-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit FURNICA ȘĂRMĂȘAG OC
i


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 18:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.