Monitorul Oficial
nr. 791/27 august 2004

Rectificare:
  1.   L. nr.346/14-07-2004 
LEGE privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
A
  2.   H.G. nr.1.163/23-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
-
Publicare
  3.   O.G. nr.72/13-08-2004 
ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
V
  4.   O.G. nr.76/19-08-2004 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
V
  5.   O.G. nr.77/19-08-2004 
ORDONANȚĂ pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
A
  6.   O.G. nr.79/19-08-2004 
ORDONANȚĂ pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant
V
  7.   O.G. nr.80/19-08-2004 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
V


Vineri, 14 iunie 2024, 16:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.