Monitorul Oficial
nr. 821/6 septembrie 2004

Publicare
  1.   H.S. nr.43/31-08-2004 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
i
  2.   D. nr.650/31-08-2004 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui magistrat
i
  3.   D. nr.651/31-08-2004 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unor magistrați
i
  4.   D. nr.652/31-08-2004 
DECRET privind acordarea drapelului de luptă Statului Major General
i
  5.   H.G. nr.1.357/26-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în stația 400 kV Oradea-Sud. Echipamente de telecomunicații și teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba"
i
  6.   H.G. nr.1.358/31-08-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
  7.   O. nr.977/27-07-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București
-
  8.   Decizie nr.1.124/EN/17-08-2004 (A.N.R.C.)
DECIZIE privind completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice
V
  9.   O. nr.1.255/622/23-08,26-08-2004 (M.F.P., M.E.C.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contribuțiilor directe anuale ale titularilor de autorizație nucleară și de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează activitatea Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive
A


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 16:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.