Monitorul Oficial
nr. 829/8 septembrie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.307/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii, indicatorilor și fondurilor aferente subprogramului "Investiții în turism", care se finanțează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2004 și 2005, în cadrul programelor regionale specifice
-
  2.   O. nr.542/05-08-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind unele măsuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformității echipamentelor sub presiune și a organizațiilor de terță parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune
A
  3.   O. nr.629/01-09-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe județe a volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005 din pădurile proprietate publică a unităților administrativteritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice și a persoanelor juridice de drept privat și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național
A
  4.   O. nr.2.409/C/25-08-2004 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea semnăturii electronice în vederea înregistrării formularelor și căutării datelor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
  5.   C. nr.21/27-08-2004 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea "Anghel Saligny - 150 de ani de la naștere"
I
  6.   C. nr.22/01-09-2004 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna septembrie 2004
-


Marți, 21 martie 2023, 16:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.