Monitorul Oficial
nr. 835/10 septembrie 2004

Publicare
  1.   L. nr.357/08-09-2004 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003
-
  2.   D. nr.672/07-09-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003
i
  3.   L. nr.358/08-09-2004 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
-
  4.   D. nr.673/07-09-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
i
  5.   D. nr.670/07-09-2004 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Republica Federală Democratică Etiopia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 noiembrie 2003
i
  6.   O. nr.630/02-09-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizați
i
  7.   O. nr.1.305/01-09-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
-
Rectificare:
  8.   O. nr.383/09-06-2003 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea cuantumului sumei fixe/tonă de semințe de consum recepționate și a Formularului-tip de raportare lunară a cantităților de semințe de consum recepționate
-


Marți, 07 februarie 2023, 04:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.