Monitorul Oficial
nr. 984/26 octombrie 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.390/05-10-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 561 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, republicată, cu modificările și completările ulterioare
V
  2.   H.G. nr.1.703/14-10-2004 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi
A
  3.   H.G. nr.1.709/14-10-2004 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la dreptul de administrare și folosință asupra unei suprafețe de teren, proprietate privată a statului
i
  4.   O. nr.762/20-10-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei societăților de asigurare și asigurare-reasigurare care practică asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine și pești, agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pentru anul agricol 2004-2005
i


Luni, 15 aprilie 2024, 10:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.