Monitorul Oficial
nr. 292/15 decembrie 1993

Publicare
  1.   L. nr.84/03-12-1993 
LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, și la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, și pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
V
  2.   H.G. nr.642/22-11-1993 
HOTĂRÂRE privind autorizarea Consiliului National al Cinematografiei de a aproba vanzarea unui imobil
-
  3.   H.G. nr.643/26-11-1993 
HOTĂRÂRE cu privire la autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta creditele bancare ce vor fi contractate de catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel" cu Banca Comerciala Romana - S.A., pentru achitarea contravalorii combustibililor solizi din tara
-
  4.   H.G. nr.692/08-12-1993 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 1993
-
  5.   H.G. nr.693/08-12-1993 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Radioteleviziunii Romane pe anul 1993
-
  6.   H.G. nr.695/08-12-1993 
HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Cerc și camin militar, sala polivalenta și spatii pentru activitati sportive in municipiul Ploiesti"
-
  7.   D. nr.209/30-11-1993 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, și la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, și pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
-
  8.   D. nr.140/26-07-1993 
DECRET pentru aprobarea și supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei de la Viena privind protectia stratului de ozon, adoptata la 22 martie 1985, a Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la 16 septembrie 1987, și a Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990
-


Joi, 30 mai 2024, 01:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.