Monitorul Oficial
nr. 104/1 februarie 2005

Publicare
  1.   O.U.G. nr.2/27-01-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
V
  2.   H.G. nr.68/21-01-2005 
HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului de Consultanță pentru Programe Culturale Europene
A
  3.   O. nr.2.194/24-11-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare
A
  4.   O. nr.27/25-01-2005 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European
A


Marți, 05 decembrie 2023, 13:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.