Monitorul Oficial
nr. 189/7 martie 2005

Publicare
  1.   H.G. nr.148/28-02-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
-
  2.   H.G. nr.149/28-02-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Societății Comerciale "Rami-Dacia" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  3.   H.G. nr.150/28-02-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm", aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
-
  4.   H.G. nr.151/28-02-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
-
  5.   O. nr.8/25-02-2005 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea normei tehnice energetice "Normativ pentru evidența și analiza evenimentelor accidentale din instalațiile de producere, transport și distribuție a energiei electrice și termice"
V
  6.   O. nr.37/22-02-2005 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind informațiile de interes public și secretele de serviciu
A
  7.   O. nr.185/23-02-2005 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea înlocuirii anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile și fundațiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică
A
  8.   O. nr.211/28-02-2005 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2.753/2004 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice
-
Rectificare:
  9.   O.U.G. nr.4/03-02-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
V


Marți, 21 martie 2023, 15:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.