Monitorul Oficial
nr. 250/25 martie 2005

Publicare
  1.   L. nr.43/17-03-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
-
  2.   D. nr.130/16-03-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
i
  3.   H.G. nr.197/17-03-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Salonta și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta, județul Bihor
i
  4.   H.G. nr.198/17-03-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al comunei Belciugatele, județul Călărași, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Belciugatele
i
  5.   H.G. nr.199/17-03-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Brebu, județul Caraș-Severin, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
i
  6.   H.G. nr.200/17-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea poziției 14 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/1995 privind transmiterea unor bunuri proprietate publică a statului în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
i
  7.   H.G. nr.201/17-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2002 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
i
  8.   H.G. nr.202/17-03-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Afumați și în administrarea Consiliului Local al Comunei Afumați, județul Ilfov
i
  9.   O. nr.158/21-03-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea art. 1 alin. (9) și (10) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, și aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)
A
  10.   O. nr.315/21-03-2005 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Procedurii de aprobare a entităților care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) și d) și ale art. 82 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 354/2004, cu modificările ulterioare
-
  11.   H.G. nr.1.275/18-10-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani
-


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 01:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.