Monitorul Oficial
nr. 251/25 martie 2005

Publicare
  1.   L. nr.64/23-03-2005 
LEGE privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului și a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei
-
  2.   D. nr.156/22-03-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului și a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei
i
  3.   L. nr.67/23-03-2005 
LEGE pentru înființarea unor comune
-
  4.   D. nr.159/22-03-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea unor comune
i
  5.   L. nr.68/23-03-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
  6.   D. nr.160/22-03-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
i
  7.   O.U.G. nr.22/17-03-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
V
  8.   H.G. nr.210/24-03-2005 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
i
  9.   H.G. nr.211/24-03-2005 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
i
  10.   O. nr.159/22-03-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru stabilirea cuantumului contribuției anticipate ce se plătește ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigații și ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigații pentru sezonul de irigații 2005
-
Rectificare:
  11.   L. nr.64/22-06-1995 
LEGE privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
A
  12.   D. nr.739/21-08-2002 
DECRET privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945
i
  13.   D. nr.744/06-09-2002 
DECRET privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945
i
  14.   D. nr.1.022/12-12-2002 
DECRET privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945
i
Publicare
  15.   H.G. nr.1.334/03-11-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
-
  16.   D. nr.1.025/07-11-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
-
  17.   D. nr.1.065/10-11-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine
i
  18.   D. nr.1.066/09-11-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
-


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 02:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.