Monitorul Oficial
nr. 254/28 martie 2005

Publicare
  1.   H.G. nr.182/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat și înființarea Societății Comerciale "ISCIR-CERT" - S.A
-
  2.   H.G. nr.195/17-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naționale a locuințelor de serviciu pe care le are în administrare și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor locuințe din administrarea sa
A
  3.   H.G. nr.1.006/01-09-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
-
  4.   H.G. nr.1.394/10-11-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2005
-
  5.   D. nr.1.077/09-11-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
i


Duminică, 14 aprilie 2024, 15:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.