Monitorul Oficial
nr. 260/29 martie 2005

Publicare
  1.   H.S. nr.11/24-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
i
  2.   D. nr.162/24-03-2005 
DECRET privind conferirea unor decorații de război
i
  3.   H.G. nr.228/24-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentanților Guvernului în Consiliul Economic și Social
i
  4.   D. nr.161/24-03-2005 
DECRET privind conferirea unor decorații
i
  5.   O. nr.336/23-03-2005 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
A
  6.   O. nr.88/110/10-02,22-03-2005 (M.M.G.A., M.E.C.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului privind materialele și componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
A
  7.   O. nr.99/22-03-2005 (M.C.T.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 366/2002 privind calitatea rețelelor de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radiodifuziune
-
  8.   O. nr.415/22-03-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea Normelor pentru acordarea autorizației de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin închiriere de la Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 691/2004
A
  9.   O. nr.3.669/22-03-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.262/2004 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitățile de învățământ preuniversitar din județele-pilot
A
  10.   H.C.S.M. nr.321/24-08-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură
A
  11.   H.C.S.M. nr.481/19-10-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură
A


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 16:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.