Monitorul Oficial
nr. 385/6 mai 2005

Publicare
  1.   L. nr.106/03-05-2005 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
-
  2.   D. nr.348/28-04-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
i
  3.   L. nr.107/03-05-2005 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
-
  4.   D. nr.349/28-04-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
i
  5.   L. nr.108/03-05-2005 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
-
  6.   D. nr.350/28-04-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
i
  7.   D. nr.355/30-04-2005 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui consilier prezidențial
i
  8.   D. nr.357/03-05-2005 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
I
  9.   H.C.D. nr.15/03-05-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
i
  10.   O. nr.180/09-03-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București
i
  11.   O. nr.222/18-03-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București
i
  12.   O. nr.379/29-04-2005 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind stabilirea condițiilor de implementare a proiectelor promovate de România și selectate de Comisia Europeană în cadrul instrumentului financiar comunitar LIFE
-
  13.   O. nr.3.993/28-04-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind constituirea Registrului național al experților în învățământul superior și cercetare
-


Vineri, 21 iunie 2024, 05:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.